:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
มุทิตาจิตสุดประทับใจ
Newsวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของโรงเรียนวันหนึ่ง ซึ่งได้ร่วมใจกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ ทั้งตามวาระและก่อนกำหนด จำนวน 18 คน โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 7.50 น. คุณครูและเจ้าหน้าที่ทั้ง 18 คน ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับครูและนักเรียนบนถนนสายกลาง รับพรพระ เสร็จแล้ว ไฮไลท์อยู่ที่พิธีอำลาหน้าเสาธงที่โรงเรียนได้จัดพิธีอำลาให้อย่างสมเกียรติเป็นที่ประทับใจของคุณครูทุกคน

ผู้อำนวยการอำนาจ เดชสุภา กล่าวขอบคุณแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรทั้ง 18 คน จากนั้น ตัวแทนคุณครูกลุ่มสาระฯได้กล่าวลาครูและนักเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่ 3 เพื่อเทิดพระคุณครูที่สั่งสอนมา เป็นอันจบพิธี

คุณครูทั้ง 17 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน ที่เกษียณอายุราชการ มีดังนี้

1.นายสมนึก ชูเลิศ รองฯผอ.ฝ่ายบริหารวิชาการ
2.นายทักษิณ แสนอิสระ รองฯผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป2
3.นายชาลี วัฒนาภิรมย์ ศิลปะ
4.นางบุปผา วิรัตน์ตะนะ ภาษาไทย
5.นางประทิน ศักดิ์คำดวง ชีววิทยา
6.นางพุฒซ้อน สาขากร ฟิสิกส์
7.นางอนุกูล วรจินต์ ชีววิทยา
8.นางกาญจนา ศัพท์เสนาะ ภาษาต่างประเทศ
9.นางรัตนา ช้างขำ ภาษาต่างประเทศ
10.นางสาวสายใจ ตันเหลียง ภาษาต่างประเทศ
11.นายวิษณุ พุ่มประดิษฐ์ เกษตรกรรม
12.นางอาภรณ์ รัตตะมณี คณิตฯ
13.นางวัลลภา รักษาจิตร์ คณิตฯ
14.นางอารีย์ ชะนะ คณิตฯ
15.นางกิติมา กุลบุตร์ คณิตฯ
16.นางเพ็ญศรี ชาญชัยวรวิทย์ วิชาการ
17.นางกรกช ตันติฉายากร ห้องสมุด
18.นายสมมาศ ทรัพย์แก้ว พนักงานขับรถ

กิจกรรมวันนี้มี 3 ช่วง คือเช้าที่รายงานไปแล้ว กลางวันมีพิธีสวดมนต์และเลี้ยงพระ ช่วงเย็นมีพิธีรดน้ำขอพรและสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งจะรายงานข่าวให้ทราบต่อไปEvents
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 19 2024 10:45:25