Benchamaratrangsarit School
222 Choompol road Tambol Namaung
Ampure Maung Chachoengsao 24000 Thailand
Phone: 038-511249 
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายนนี้ เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมเพื่อการนี้ให้ดีด้วยนะครับ

BEN NEWS : ข่าวในรั้วเบญจมฯ

ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
22/SEP/2007วันนี้ (22 กย.) 9.30 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเบญจมฯ จำนวน 19 คน โดยมี รองฯโกศล  กิตตินิรันดร์กูล เป็นผู้ประสานกับคณะกรรมการ  โดยมีวาระฯ เกี่ยวกับการศึกษาดูงานเรื่องเครือข่ายผู้ปกครองที่ขอนแก่น  และเรื่องการปรึกษาแนวทางการดำเนินงานที่จะดำเนินงานจากนี้ต่อไป

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณ
21/SEP/2007วันนี้(21 กย.)คณะครูและนักเรียนได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ ครูเบญจวรรณ มากหลาย  ครูเพลินพิศ  ไตรโภค  และครูศิริพร อยู่ตรีรักษ์  โดยมีการทำบุญใสบาตรในช่วงเช้า และกล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง  ถัดมามีพิธีทำบุญเลี้ยงพระกลางวัน เพื่อความเป็นศิริมงคล  ตกในช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนมีพิธีรดน้ำขอพร และงานเลี้ยงสังสรรค์  ในงานตอนเย็นมีการแสดงสิ่งละอันพันละน้อยจากกลุ่ม คณิตศาสตร์ กลุ่มการงานอาชีพ  กลุ่มสังคม  และการแสดงของนักเรียน  สลับการการฟังเพลงจากนักร้องของวงเพื่อนเพลง  

สำหรับงานช่วงเย็นนั้นมีแขกเหรื่อรับเชิญมาร่วมงานกันคับคั่งทั้งจากสมาคมฯ 2 สมาคม และจากเครือข่ายผู้ปกครอง อดีตผู้อำนวยการและครูเก่า   งานเลิกราเมื่อเวลา 21 น.  
              
คลิกไปดูภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียนปี 2551
20/SEP/2007เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา  งานสภานักเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2551 เพื่อมาทำหน้าที่ต่อจากประธานนักเรียน ปี 2550 ที่จะพ้นวาระในเทอมแรกนี้  ตามกติกาที่กำหนดให้ประธานนักเรียนเข้ารับงานตั้งแต่เทอมที่ 2 ของปีการศึกษาปัจุบัน ไปจนถึงสิ้นเทอมแรกของปีการศึกษาถัดไป   สำหรับในปีนี้มีเวลาการหาเสียงน้อยมากเพียง 3 วัน แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด 7 ทีม ก็มีสปิริตแสดงตัวให้พี่น้องทั้ง 3549 คนเศษ ได้เลือก  ผลปรากฏว่า  นายภูริณัฐ เหลืองงานลออ นักเรียนชั้น ม.5/6 ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 900 คะแนนเศษจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3549 คน

ผลการคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน. ม.บูรพา
18/AUG/2007
วิชชญา จงเจริญ : รายงาน


ผลการสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. ศูนย์บูรพา

ประจำปีการศึกษา 2550

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  อบรม ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง จำนวน 6 คน
1.
 เด็กหญิงพัชรียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์                 .2
2.
เด็กหญิงปุษยา พลานุภาพ                                .3
3.
นายพินิช พรหมมะ                                           .4
4.
นางสาวปารมี เมธีกุล                                         .4
5.
นายเขตโสภณ สุริโยรัตนโนภาส                    .4
6.
นายสิริภัทร อมรานันทกิจ                                .5
สาขาวิชาเคมี  อบรม ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 5 จำนวน
1.
นายปิยะณัฐ มรุธพงษ์สาธร                              .5
2.
นายพัชรพงศ์ ตันสุวรรณรัตน์                          .5
3.
 นายวิโรจน์ สมบัติถาวรกุล                              .5
4.
 นายชลันธร เศวตาภรณ์                                   .5
5.
นายกิตติชัย พวงทอง                                         .5
6. นางสาวจันทิมา  วรรณพงษ์                               ม.4
สาขาวิชาฟิสิกส์  อบรม ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  จำนวน 2 คน
1.
นางสาวสุสิตา โนรี                                             .5
2.
 นายธนา ชูทับทิม                                              .5
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อบรม ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี  จำนวน
1.
เด็กชายก้องภพ รุ่งเดช                                       .2
2.
นางสาวดวงพร โรจนภานุกร                           .4
3.
นางสาวอรไพลิน เผื่อนพินิจ                          .5
สาขาวิชาชีววิทยา  อบรม ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 คน
1.
นางสาวสุนันทา ยางเอน                                   .5
2.
 เด็กหญิงขวัญชนก จ้อยสำเภา                         .3
3.
นางสาวธัญชนก เศวตาภรณ์                           .4
4.
นายพลานุภาพ พงษ์ทองคำ                            .5

รวมเด็กโรงเรียนเบญจมฯ ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 21 คน
และจะเข้ารับการอบรมในวันที่ 1
  - 18 ตุลาคม 2550
 

เครือข่ายผู้ปกครอง
15/SEP/2007วันนี้(15 กย.)  นายโกศล  กิตตินิรันดร์กูล รองฯฝ่ายบุคลากร ได้นัดหมายตัวแทนผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียน รวม 78 คน มาประชุมที่ห้องโสตฯ  เพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกัน  และเลือกตั้งประธานเครือข่าย พร้อมทั้งกำหนดบุคคลขึ้นเป็นกรรมการเพื่อทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานด้านช่วยเหลือดูแลนักเรียน  ผลการประชุมในวันนี้ได้รับการตอบสนองจากผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมเป็นอย่างดียิ่ง

นิทรรศการวิทยาศาสตร์
14/SEP/2007วันนี้(14 กย) เวลา 8.30 น. มีการเปิดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดขึ้นที่ห้องเรียนรวมชั้น 7 อาคาร 2 โดยมีรองฯสมนึก  ชูเลิศ  ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  สำหรับกิจกรรมต่างๆที่มีให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้แก่  การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  การสาธิตการปฏิบัติการทางเคมี  ชีวะ ฟิสิกส์  และการร่วมกิจกรรมของบริษัทผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ระหว่างอาคาร 1 และ 3  มีนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
        
คลิกไปดูภาพกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศประกวดหนังสั้น
10/SEP/2007เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา นักเรียนกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย นายนคร ไชยศรี ม.4/2 นายพันธการ รังสินธุ์  ม.4/3 และนายธนพงษ์ ศิริรัตน์ ม.4/4  ได้เดินทางไปฟังผลการตัดสินหนังสั้นเรื่อง "อนิยาม" ที่พวกเขาสร้างสรรค์และส่งเข้าประกวดตามโครงการประกวดนวัตกรรมสื่อภาคเด็ก และเยาวชน "Kids Story Short Film Contest"  โดยตัดสินรอบสุดท้ายกันที่โรงภาพยนตร์ลิโด้ สยามแสควร์ ตั้งแต่เวลา  10.00-17.00 น.
ปรากฏว่าผลงานนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลหนังสั้นดีเด่นอันดับที่ 1 ของระดับมัธยมศึกษา  ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมชุดกล้องวิดีโิอซัมซุง และทุนการศึกษา  30000 บาท  ส่วนทีมอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมจากโรงเรียนราชินี กทม. ทีมอันดับ 3 ได้แก่ทีมจากโรงเรียนทวีธาภิเษก กทม.  ผู้สนใจติดตามที่เว็บไซต์ สถาบันเด็กทำสื่อ
ทั้งนี้งานเทคโนฯ ขอเชิญชวนไปดูหนังสั้นเรื่องนี้ที่ห้องโสตฯจะฉาย 2 รอบ เวลา 11.30 และ 12.20 น. ของวันที่ 12 กันยายน นี้
 http://www.kidsstory.org  

ประกวดเพลงเพื่อแผ่นดินเข้ารอบรองชนะเลิศ
7/SEP/2007
ข่าวจากกลุ่มฯศิลปะ(ดนตรีสากล)
การประกวดเพลงเพื่อแผ่นดิน ณ Imperil World ลาดพร้าว กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2550 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้ 76.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 80 คะแนน รอเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป

มอบรางวัลคนเก่งคณิตศาสตร์
7/SEP/2007เช้าวันนี้ (7 กย.)  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ทำพิธีมอบรางวัลจากการไปร่วมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ณ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" จังหวัดชลบุรี  ดังนี้

นายเสกศักดิ์ ดุลยสิทธิ์  นายรวิพล  ศรีวิภา  และ นางสาวจิตรา  ดังก้อง  ชั้น ม.6/1  รับรางวัลเหรียญทอง  โครงงานเรื่อง "เมทริกซ์สมองกล"
ด.ช.พงศธร  บุญรอด  ชั้น ม.3/1 และ นายศิวพร  แจงเล็ก ชั้น ม.6/1  รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ด.ญ.ธันยพร วัฒนากรแก้ว ชั้น ม.3/1 รับรางวัลเหรียญเงิน  และนางสาวนาถธิดา อาจอำนวย ชั้น ม.6/1 รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

อบรมมารยาทรับประทานอาหาร
4/SEP/2007
รายงานข่าวโดย ครูสายใจ ตันเหลียง
วันที่ 27 สิงหาคม 2550 นักเรียน ม.5 และ ม.6 จำนวน 38 คน ไปอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (European Table Manner) ที่สถาบัน I-TIM รามคำแหง 50 กทม.จุดประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้มารยาท วัฒนธรรมและฝึกปฏิบัติการรับประทานอาหาร การใช้ มีด-ส้อม-แก้ว และนำมาประยุกต์ใช้ในการเข้าสังคม ในชีวิตจริงได้ ด้วยความมั่นใจ นอกจากนี้ นักเรียนยังได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ ในสาขา การโรงแรม และ การท่องเที่ยว ซึ่งมีอาจมีโอกาสไปเรียนต่อ หรือฝึกงานยังต่างประเทศ 

คนเก่งคณิตศาสตร์
4/SEP/2007ข่าวล่ามาจากกลุ่มฯคณิตศาสตร์ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 2 กันายน 2550 ที่ผ่านมา กลุ่มฯได้นำนักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวนระดับละ 1 ทีม เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ "เพชรยอดมงกุฏ" ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม  ปีการศึกษา 2550  ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  กทม. ผลปรากฏว่า นายศิวะพร  แจงเล็ก ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 2000 บาท

ส่วนระดับ ม.ต้น ด.ช.พวศธร  บุญรอด ม.3/1 สอบได้ลำดับที่ 22 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท

วันอนามัยโรงเรียน
3/SEP/2007วันนี้(3กย.)  ส่วนงานอนามัยโรงเรียน โดยครูอัจฉรา สิขัณฑกนาค หัวหน้างานพยาบาล  ได้ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสุขอนามัยของชาวเบญจมฯ  โดยร่วมมือกับคณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพขึ้น  มีทั้งเวทีตอบปัญหาอนามัย  บริจาคโลหิต  และที่ห้องโสตฯมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผิวพรรณกับนักเรียน โดย นพ.วิฑูรย์ จิตตาณิชย์ ตอนเช้า  และตอนบ่ายมีกิจกรรมตรวจสภาพของนักเรียนมีปัญหาความอ้วนพร้อมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยเลือดเนื้อเชื้อไขของเบญจมฯคือ  พญ.กุลธิดา  สวัสดี  และ คุณพิเชษฐ์  ไตรติลานันท์ จาก รพ.เมืองฉะเชิงเทรา

พี่แนะแนวน้อง
2/SEP/2007เมื่อวันที่ 2 กันยายน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. งานแนะแนวได้ดำเนินกิจกรรม "พี่แนะแนวน้อง" ด้วยการกำหนดตารางเวลาให้พี่ๆที่จบไปเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นแกนหลัก  ที่จะเดินทางมาแนะนำแนวทางการเรียนต่อในสาขาต่าง ๆ โดยอาศัยประสบการณ์ของพี่ ๆ ทุกคน ที่มากันหลากหลายสาขาวิชา

ปรากฏว่ามีพี่ได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลากหลายสถาบันทั้งมหาวทิยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน เดินทางมากันมากมายเกินคาดหมาย  ประมาณ 200 คน    กิจกรรมดำเนินไป ด้วยการแนะนำตัวเอง  และเข้ากลุ่มในแต่ละสาขาวิชาเพื่อคุยกันโดยตรงตามความสนใจ  ภาพอย่างนี้ประทับใจจนผู้อำนวยการที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเอ่ยปากชื่นชมเป็นอย่างมาก
       
ชมภาพกิจกรรม

คุณครูลำปางกัลยาณีมาเยี่ยม
30/AUG/2007เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 10.00 น. โรงเรียนของเรามีโอกาสต้อนรับคุณครูจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี จำนวน 21 ท่าน ซึ่งนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางจุรีย์ สร้อยเพชร  เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงานเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ   ชาวเบญจมฯนำโดยผู้อำนวยการอำนาจ  เดชสุภา  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย  และหัวงานและกลุ่มสาระ ได้มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  นำคุณครูเข้าศึกษาดูงานในทุกกลุ่มงานที่คุณครูต้องการ   เสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  จากนั้นรองฯเพทาย อมัตวะตะ ได้นำคณะทั้งหมดเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวของแปดริ้ว  ซื้อของฝาก  แล้วจึงเดินทางกลับลำปาง
                     ชมภาพกิจกรรม

 
อ่าน what's new? ย้อนหลัง.... 

ณรงค์  นันทวิจิตร
บรรณาธิการข่าว
AV-TEAM ถ่ายภาพ


LOCAL NEWS : ข่าวนอกรั้วเบญจมฯ


ยินดีเผยแพร่ข่าวสาร
 
ยินดีรับข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา  ข่าววิทยาการ  ข่าวศิลปวัฒนธรรม  ในจังหวัดฉะเชิงเทราจากผู้สื่อข่าวอาสาจากโรงเรียน  หรือหน่วยงานการศึกษาทุกท่าน  โดยส่งข่าว และภาพประกอบ มาได้ที่  rong_nan@yahoo.com

 เที่ยวสวนนงนุชในวันหยุด
20/aug/2007รองฯทักษิณ พาครูเบญจวรรณ และครูเพลินพิศ เที่ยวสวนนงนุช และรับอาหารเย็นบนชั้น 52 ของตึกโรงแรมพัทยาปาร์ค

ชมภาพกิจกรรม

นิทรรศการเปิดโลกการอ่านสู่การเรียนรู้
4/SEP/2007วันนี้(4 กย.) สพท.ฉช.เขต1 จัดงานนิทรรศการเปิดโลกการอ่านสู่การเรียนรู้ขึ้นที่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนพุทธโสธร  โดยมีศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 8 ศูนย์ และโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ ได้มาแสดงนิทรรศการกันภายในเต๊นท์ที่จัดไว้ให้

งานนี้ได้รับเกียรติจากนายอานนท์ พรหมนารท ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน   โดยมีนายยงยุทธ์  ทรัพย์เจริญ รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนในเขต 1 ให้การต้อนรับ

จุดประสงค์การจัดงานเพื่อแสดงงานของนักเรียน รวมถึงครูที่ได้จากการอ่านเป็นหลัก  แต่เนื่องด้วยฟ้าฝนไม่เป็นใจทำให้สนามที่ตั้งเต๊นท์นิทรรศการกลายเป็นทะเลโคลนเป็นเหตุให้ไม่สะดวกในการเข้าชม
         
คลิกชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมถนนเด็กเดิน
26/aug/2007วันนี้(26 สค) ที่สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ตั้งแต่่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปจนถึง 20.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับมูลนิธิเด็ก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถนนเด็กเดินครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นการสานสัมพันธ์รักของครอบครัว  กิจกรรมมีหลากหลายตามซุ้มที่เรียงรายรอบสระน้ำในสวนสาธารณะ   จากการร่วมสังเกตการณ์เห็นว่ามีผู้ปกครองพาลูกหลานเดินทางมาเที่ยวงานกันหนาตาพอสมควร  แต่ไม่ถึงกับมากมายนัก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวันนี้ตรงกับวันจับจ่ายซื้อของที่จะนำไปทำพิธีไหว้ตามประเพณีสารทจีนในวันพรุ่งนี้(27 สค)  
                  
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

สพฐ.ออกแบบวิธีรับนร.ปีหน้าเน้นนโยบายปลอดเด็กฝาก.
(เดลินิวส์ 25 สค.)

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า การรับนักเรียนในปีการศึกษา 2551 ได้มีการกระจายอำนาจให้เขตพื้น ที่การศึกษา โดยให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ เพื่อกำหนดกลไกและหลักเกณฑ์การดำเนินงานและกำกับติดตาม โดยการรับนักเรียนในชั้น ม.1 จะแบ่งเป็นโรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั้ง 100% ส่วนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จะใช้ สัดส่วนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการร้อยละ 50 และนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการร้อยละ 50 โดยในส่วนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะใช้วิธีการจับสลากเป็นหลัก แต่จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะใช้วิธีสอบคัดเลือกเสนอเหตุผลและความจำเป็นไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่ได้ ทั้งนี้คุณสมบัติของนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการในปีการศึกษาหน้าจะไม่เน้นการเป็นเจ้าบ้านของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย แต่จะเน้นการอยู่จริงต่อเนื่อง 2 ปีของนักเรียน โดยดูหลักฐานจากทะเบียนบ้านและโรงเรียนประถมที่นักเรียนจบมา ซึ่งต้องอยู่ในเขตพื้นที่บริการด้วย

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักเรียนนอกเขตพื้นที่อีกร้อยละ 50 จะใช้วิธีการสอบคัดเลือก แต่หากโรงเรียนใดจำเป็นต้องรับนักเรียนด้วยเงื่อนไขพิเศษ อาทิ ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้พิการหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลก็ให้รับในสัดส่วนร้อยละ 5 โดยให้อยู่ในสัดส่วนของนักเรียนนอกเขตพื้นที่ อย่างไรก็ตามสำหรับโรงเรียนที่คณะกรรมการเขตพื้นที่อนุมัติให้ใช้วิธีการสอบในสัดส่วนของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ก็สามารถจัดสอบพร้อมกันได้ เพียงแต่ต้องประกาศผลแยกเป็น 2 บัญชี และต้องดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนและสอบไม่ได้ให้ได้มีที่เรียนด้วย สำหรับจำนวนนักเรียนต่อห้องยังคงกำหนดไว้ห้องละ 40 คน และขยายได้ไม่เกินห้องละ 50 คน แต่ถ้าจะขยายเกินกว่า 50 คนให้เสนอขออนุมัติมาที่เลขาธิการ กพฐ.

คุณหญิงกษมา กล่าวอีกว่า ส่วนการรับนักเรียนชั้น ม.4 ให้รับนักเรียนชั้น ม.3 เดิมเข้าเรียน โดยพิจารณาศักยภาพที่เหมาะสม เนื่องจากปีที่ผ่านมาบางโรงเรียนตั้งเกณฑ์เกรดเฉลี่ยไว้ถึง 2.5 ซึ่งถือว่าไม่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก จึงมอบให้คณะกรรมการเขตพื้นที่พิจารณาให้โอกาสเด็ก แต่ถ้าไม่สามารถเข้าโรงเรียนเดิมได้ก็ต้องหาสถานศึกษาอื่น รองรับให้ด้วย ทั้งนี้หลักเกณฑ์การรับนักเรียนดังกล่าวยังไม่ถือเป็นที่สุด โดยจะเสนอ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาเห็นชอบภายในสัปดาห์หน้า

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได้ให้โจทย์กับ สพฐ.ในการกำหนด สัดส่วนการรับนักเรียนว่า สิ่งสำคัญจะต้องคำนึงว่าทำอย่างไรที่จะให้การรับนักเรียนไม่มีเด็กฝาก ปลอดแป๊ะเจี๊ยะ และทำอย่างไรจึงจะทำให้การรับนักเรียนไม่ต้องเปิดรับหลายครั้ง เพราะปัญหาเด็กฝาก และแป๊ะเจี๊ยะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในการรับนักเรียนรอบที่ 2 หรือ 3 ซึ่งหากปิดช่องทางนี้และ รับนักเรียนให้เสร็จในรอบเดียวก็จะไม่มีปัญหา ทั้งนี้คาดว่าตนจะลงนามในประกาศรับนักเรียนได้ประมาณเดือนธันวาคมนี้..


 


 
อ่าน what's new? ย้อนหลัง....

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

To BRR Events Calendar

Admin Talk

สวัสดีครับ
      
และแล้วงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการก็ผ่านไป เร็วมาก อย่างไรก็ตาม ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาให้คุณครูมีแต่ความสุข ปราศจากโรคภัยทั้งมวลครับ  และขอให้มีความสุขกับชีวิตใหม่นอกรั้วโรงเรียน


Hot News

 งานเทคโนการศึกษาวาดโครงการจัดประกวดหนังสั้น "หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง" เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียนและครูให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนร่วมกัน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 นี้ ขอให้นักเรียนที่สนใจติดตามรายละเอียดซึ่งจะนำมาเสนอให้ทราบก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2 อย่างแน่นอน
 โลกกำลังร้อน  ทำอย่างไรจึงจะช่วยโลกของเราลดความร้อนลงได้  มีบทความเรื่องโลกร้อนมาให้อ่าน คลิกไปอ่านกันให้ได้นะครับ
 ไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 31 ของโลก แล้วชาวเบญจมฯจะมีส่วนช่วยอย่างไร  คลิกไปอ่านหาความรู้แล้วกลับมาช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไข เพื่อพวกเรา เพื่อประเทศ และเพื่อโลก คลิกไปอ่านกันให้ได้นะครับ


About BRR

History : ภูมิหลัง
Structure : โครงสร้างบริหาร
Director : ผู้บริหารโรงเรียน
Vision : วิสัยทัศน
Mission : พันธกิจ
Area : อาณาเขตของเบญจมฯ
Local Area : แผนที่ตั้งโรงเรียน
Executive Directory : ทำเนียบผู้บริหาร
Student's Leader : ทำเนียบประธานนักเรียน
Teachers Directory : ทำเนียบครู
Place : สถานที่

Web Link

ครูเกียรติศักดิ์  มั่นจิตร
เว็บคณิตศาสตร์ที่น่าเรียนรู้.
ครูนฤมล เรืองรัตน์
เว็บเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ.
ครูชาลี วัฒนาภิรมย
เว็บงานของครูชาลี.
ครูอรุณี สังขกุญชร 
เว็บเรียนรู้พุทธศาสนา.
ครูณรงค์  นันทวิจิตร  
เว็บงานของครูณรงค์.
ครูวิมล  นันทวิจิตร  
เว็บงานของครูวิมล.
เว็บบล็อกของณรงค์  นันทวิจิตร  
บล็อกใน oknation เขียนไว้หลายชิ้นแล้ว ลองเข้าไปอ่านกัน


Service Link

สารสนเทศโรงเรียน
บริการข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วัดผลประเมินผล
บริการข้อมูลวัดประเมินผลของโรงเรียน
Download Files
บริการให้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้.
Serv Files
บริการกาวน์โลดไฟล์ข้อมูลรูปภาพกิจกรรม และอื่นๆ้.
Update datfiles 5115
บริการให้ดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุงข้อมูลไวรัส
พจนานุกรม ออนไลน์
บริการพจนานุกรมไทย-อังกฤษของ LEXTRON
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของ TOT ทั่วประเทศ
ตรวจสอบสายการบิน
บริการรวมลิงค์สายการบิน


Media Link

VDO Clip
radial_gray.gif เพลงกรรมการนักเรียนSchool Link

 Saint Louis School
Benchamaratrangsarit 2 School
Datdarunee School
Phuthtirangsriphibul School
โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน
วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
โรงเรียนผาณิตวิทยา
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
โรงเรียนเตรียมเปร็งฯ
โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา
เทคโนโลยีศรีวรการ


Newspaper Link

 หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ SIAM SPORT 
 Truehits on 25/06/2003