:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ผลสำรวจคุณธรรมคนไทยอยู่ในเกณฑ์สูง
งานแนะแนวเผยคนไทยยอมรับรัฐบาลโกงหากตนเองอยู่ดีกินดี [ไทยรัฐ 13 มี.ค. 51 - 04:08]

น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เปิด เผยว่า ศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์วิจัยเอแบคโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 3 เรื่อง “สำรวจสถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ในภูมิภาคต่างๆ 18 จังหวัดทั่วประเทศ และในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการสำรวจพบว่า คุณธรรมโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะคุณธรรมด้านความรักชาติ 77.1-78.6 คะแนน และจิตอาสา 69.1-72.8 คะแนน ส่วนความซื่อสัตย์สุจริต 62.4-72.3 คะแนน ความรับผิดชอบ 67.4-72.1 คะแนน และความขยันหมั่นเพียร 67.6-70.3 คะแนน ซึ่งจากผลการสำรวจสะท้อนว่าคุณธรรมทั้ง 3 ด้านของคนไทยเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณธรรมด้านความมีสติสติสัมปชัญญะ 61.7-65.4 คะแนน และด้านความมีวินัย 62.7-67.8 คะแนน ถือเป็นคุณธรรมที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคุณธรรมด้านอื่นๆ สำหรับผลการศึกษาความเอนเอียงของความคิดเห็นและพฤติกรรมในคุณธรรมของประ-ชาชน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เอนเอียงที่จะยอมรับได้หากรัฐบาลชุดใดโกงกินแล้วทำให้ตนเองอยู่ดีมีสุข กลุ่มตัวอย่างอายุต่ำกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่เอนเอียงที่จะยอมรับได้เรื่องการกินตามน้ำหรือกินหัวคิว ด้านความมีสติสัมปชัญญะ พบกลุ่มนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่เอนเอียงที่จะทำสิ่งต่างๆ ตามกระแสสังคมทุกเรื่อง และด้านความมีจิตอาสา พบกลุ่มนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกเขินอายเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น.
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< July 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional April 20 2024 12:54:04