:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ปรับปรุงสถานที่ เบญจมฯศูนย์บางเตย
News ภายหลังจากที่ฝ่ายบริหารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ รับจัดการดูแลโรงเรียนเบญจมฯ4 ซึ่งถูกยกเลิกสถานะการเป็นโรงเรียนไปโดยนายนิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการ สพม.6 เมื่อปีการศึกษา 2556 โดยฝ่ายบริหารรับมอบอาคารสถานที่และนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในสถานะของเบญจมฯ4 จาก สพม.6 มาอยู่ในความดูแลของเบญจมราชรังสฤษฎิ์แล้ว นายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและครู ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยการเปิดรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 60 คน และในปีการศึกษา 2557 เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีเป้าหมาย 100 คน ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักเรียนในศูนย์นี้มีประสิทธิภาพ และมีความสุข จึงได้ดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ พร้อมทั้งจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทัดเทียมกับเบญจมฯใหญ่

ในช่วงเวลานี้มีการปรับปรุงสถานที่โดยรอบอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อนสวยงาม ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นายเสน่ห์ ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล ดำเนินการ จะเห็นได้ว่ารองฯเสน่ห์ ได้จัดสรรกำลังคนงาน รวมทั้งจัดการดูแลเรื่องการปรับปรุงพัฒนาด้วยตนเองมาตั้งแต่ต้น ในขณะนี้งานพัฒนาได้รุดหน้าไปมากพอสมควรแล้ว ถ้าใครเข้าไปในศูนย์บางเตยวันนี้จะเห็นพื้นโดยรอบอาคารสองชั้นถูกปูด้วยอิฐตัวหนอนเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พื้นใต้อาคารสองชั้นถูกปูด้วยกระเบื้องสวยงาม สามารถใช้เป็นสถานที่ประชุมนักเรียน หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างดี

แต่ในภาพรวมแล้วยังจะต้องพัฒนาเรื่องอาคารสถานที่อีกมากครับ


Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional February 24 2024 14:15:26