:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเรียนห้องพิเศษ/2558
News วันนี้ (8 มีนาคม 2558) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ มีกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 ทั้งห้วิทย์-คณิตฯ และ IEP และมีรายชื่อตามประกาศโรงเรียนไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบระเบียบปฏิบัติ และกำหนดนัดหมายด้านต่างๆ เช่น เรื่องการรับมอบตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2558 นี้ รวมทั้งเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน .. เงินอุดหนุนจากรัฐในเรื่องค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกาย เป็นต้น โดยนายสุทนต์ พรหมนิยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ และนางพัชรินทร์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมชี้แจงแก่ผู้ปกครอง อีกทั้งครูวิชนี จันทร์ประภา ชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับงานฝ่ายบริหารบุคคล (ฝ่ายปกครอง) แทนนายเสน่ห์ ศุภอักษร รองฯฝ่ายบริหารบุคคล ซึ่งติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ

นอกจากนั้นมีการนำเสนอภาพกิจกรรมห้องเรียนพิเศษให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม รวมทั้งโรงเรียนได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 2 ท่าน ที่มาช่วยสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง ได้แก่
ดร.สำรวม บัวประดิษฐ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สรไกร ศรีศุภผล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทำให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการเรียนพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์เพิ่มมากขึ้น

การประชุมเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น.

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< March 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 23 2024 16:45:24