:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
News เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ เข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 โดยเฉพาะชั้น ม.4 นั้นมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเรียนต่อประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม และประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนเครือข่ายด้วย รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครใจและได้รับเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ณ เบญจมฯศูนย์บางเตยด้วย .. โดยในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น เป็นการประชุมผู้ปกครองรักเรียนชั้น ม.1 และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4

การประชุมในวันดังกล่าวนั้นเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ผู้ปกครองนักเรียนจำเป็นต้องรู้เรื่องการจ่ายเงิน การรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐต่อผู้ปกครอง การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการมอบตัว และอื่นๆ

นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ทำการมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2558 และนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ทำการมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เช่นเดียวกันทั้ง 2 วัน

ผู้ไม่มามอบตัวในวันที่กำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนที่เบญจมฯ โรงเรียนจะได้ดำเนินการเรียกนักเรียนตัวสำรองที่ประกาศไว้ขึ้นมาแทนที่ตามลำดับ

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< June 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 17 2024 16:11:36