:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
สำรวจเพื่อปรับฐานด้านภาษาไทย
ภาษาไทยจากการที่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่สอบเข้ามาเรียนชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2551 นี้ มีผลคะแนนการสอบวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยถึงน้อยมาก ดังนั้นฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้คัดนักเรียนจำนวนนี้มาตรวจสอบพื้นฐาน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือต่อไปเป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 28-29 เมษายน 2551 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากครูในกลุ่มสาระเป็นอย่างดี รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกคัดฃื่อด้วย

การที่นักเรียนจำนวนทั้งหมดมานั่งเรียนรู้จะทำให้ครูสามารถประเมินทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียนได้ชัดเจนขึ้นว่าจะมีนักเรียนจำนวนเท่าใดที่จะต้องช่วยเหลือกันต่อไป เพื่อให้พวกเขามีทักษะความสามารถด้านภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนคนนั้น ๆ ต่อไปในอนาคต

การมานั่งเรียนรู้เพียง 2 วันคงยังไม่ใช่ข้อยุติว่านักเรียนทั้งหลายจะมีความสามารถด้านภาษาเพิ่มขึ้นทันตาเห็น แต่เท่ากับเป็นการช่วยให้ครูได้รู้จักพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนในเรื่องทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยก็คงจะต้องมีการประเมินทักษะของนักเรียนชั้น ม.1 ทุกคนอีกครั้งเมื่อเปิดเทอมแล้วอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทราบในภาพรวมว่าทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียนเข้าใหม่ในปีนี้เป็นเช่นไร จะต้องเสริมเติมเต็มให้กับนักเรียนคนใดเป็นพิเศษบ้าง
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 14 2024 22:29:48