:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงด้วย MOODLE 2.7+
News เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 เวลา ประมาณ 16.30 น. รองผู้อำนวยการสุทนต์ พรหมนิยม ประธานปิดการอบรม มอบวุฒิบัตรแก่ครูผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมทุกคน จำนวน 32 คน และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรคนเก่งเลือดเนื้อเชื้อไขของบ้านเบญจมฯ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ... และวิทยากรทั้ง 2 คนมอบเงินค่าตอบแทนคืนผ่านครูณรงค์ นันทวิจิตรเข้ามูลนิธิช่วยนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และมูลนิธืเบญจมราชรังสฤษฎิ์...

จากนั้นรองฯสุทนต์ พรหมนิยม กล่าวขอบคุณและปิดการอบรม หลังจากนั้นถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

สหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม/และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนเสมือนจริง มีดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นายสมเกียรติ เหล่าวิทยากุล
2. นายอดุลย์ วิริยาพันธ์
3. นายปริญญา ยินดียม
4. นายธนธร เจนวรกิจ
5. นางสาวสรัชสิญา ขันดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
1. นายอธิพันธ์ ศรีรุ่งกาญจน์
2. นางทัศนีย์ รุ่งสว่าง
3. นางอภิวรรณ. หนูน้อย
4. นางสาวทิพรัตน์ ปุรา
5. นายวุฒิเศรษฐชาติ ชินรางค์กุลโน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นางวราภรณ์ แก้วปลอด
2. นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ
3. นางจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส
4. นางสาวอนัญญา วันทยานันท์
5. นายอดิศร ยังเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นายยอดชาย โคตรุฉิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นางสาวอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร
2. นางสาวฉัตรฐพร ศิริวัน
3. นางสาวสุประภา แสนวันนา
4. นางสาวนิธิวดี เเก้วนาค
5. นางสาวบัวเรียน อุดม
6. นางเพ็ญนภา ทองดี
7. นายชวิศ วรสันต์
8. นางสาวฟิรดาว์ สะนิ
9. นายสิวะ นิโย
10.นางสาวพัชรี สินเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1. นายวีระศักดิ์ หม่อมฤทธิ์
2. นางสาววรรณา ยงพฤกษา
3. นายณัฐพล เผือกพูลผล
4. นางสาวโสภา ถาวรเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลานามัย
1. นายชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางวรรณา อิ่มจิตต์
3.นายชาญชัย พิบูลย์ศักดิ์Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< March 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 14 2024 21:52:02