:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ทอดผ้าป่าพัฒนาบ้านเบญจมฯ
News เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ ที่ห้องโสตทัศนศึกษา มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และปรับปรุงโรงอาหาร ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนานั้นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ประชุมร่วมกับกรรมการนักเรียนเพื่อเสนอความคิดที่พัฒนาและรับฟังความต้องการของนักเรียนมาก่อนที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และสรุปเป็นเป้าหมายดำเนินการร่วมกัน โดยนายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ แจ้งให้ BRR NEWS ทราบว่าจะระดมทุนด้วยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน และปรับปรุงพัฒนาโรงอาหารของโรงเรียนที่ชั้นล่างอาคาร 2

สำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าในโรงเรียนนั้น ในขณะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้ว โดยเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าด้านหลังอาคาร 2 จากขนาด 250 KVA เป็น 500 KVA เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคาร 2 สระว่ายน้ำ และอาคาร 1 ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ส่วนที่เหลืออีก 2 แห่ง คือจุดจ่ายไฟฟ้าด้านหลังอาคาร 5 ซึ่งใช้หม้อแปลงขนาด 500 KVA จะเปลี่ยนเป็น 1000 KVA เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคาร 3 , 4 , 5 , 6 อาคารอำนวยการ และบ้านพัก และอีกจุดหนึ่งเป็นการขยายเขตไฟฟ้าใหม่จะติดตั้งหม้อแปลงไฟขนาด 500 KVA ที่บริเวณมุมรั้วสวนลูกเสือ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอาคาร 7 โรงพลศึกษา และอาคารสมเด็จพระเทพฯ และถือเป็นเรื่องที่ดีมากที่ศิษย์เก่าท่านหนึ่งคือคุณวิศิษฎ์ คชสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท และเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในปี 2558 ได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 KVA 1 ลูก และ ขนาด 500 KVA 2 ลูก ให้กับโรงเรียน ทำให้โรงเรียนประหยัดงบประมาณในเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเงินจำนวนหลักล้าน

ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้าในโรงเรียนนั้น รองฯสุทนต์ พรหมนิยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณได้รายงานในที่ประชุมตามเอกสารที่แนบลิงค์มาด้านล่างนี้ครับ

Link เอกสารฉบับที่1

Link เอกสารฉบับที่2

ดังนั้นเป็นที่คาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายช่วยกันประชาสัมพันธ์งานนี้ออกไปในวงกว้างว่าเราจะดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาโรงเรียนเบญจมฯของเราในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ครับ

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 24 2024 01:16:39