:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
News วันนี้ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้เชิญกรรมการเครือข่ายในระกับชั้นเรียนทั้ง 6 ระดับ ร่วมประชุมเพื่อแจ้งกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการ รวมทั้งเสนอแนวทางในการที่จะดำเนินการต่อเพื่อสนับสนุนพัฒนา/ช่วยเหลือนักเรียนของเบญจมราชรังสฤษฎิ์ทุกคน มีการเปิดให้ตัวแทนผู้ปกครองร่วมคิด ร่วมเสนอความคิดเห็นในการที่จะช่วยกันสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ก็เป็นที่น่ายินดีที่มีตัวแทนผู้ปกครองหลายท่านลุกขึ้นมานำเสนอแนวคิดแนวทางดีๆไว้ให้กับที่ประชุมกรรมการนำไปคิดต่อ

และในโอกาสนี้รองฯทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ ได้เชิญตัวแทนบริษัทบาน่า ซอฟต์แวร์ มาให้ความกระจ่างในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนต่อที่ประชุมด้วย ซึ่งเรื่องนี้กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนได้มีแนวคิดที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือแจ้งข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียน-ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน เป็นการอำนวยความสะดวกและให้สามารถติดต่อสื่อกันได้รวดเร็ว/ถูกต้อง/สร้างความเข้าใจในปัญหาต่างๆร่วมกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน

ภายหลังการประชุมมีการรวมกลุ่มเป็นระดับชั้นเพื่อเลือกประธานกลุ่มระดับต่อไป ....

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< June 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 15 2024 15:08:45