:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
พิธีมอบทุนการศึกษา เบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานแนะแนววันนี้ (9 กค 51) เวลาประมาณ 9.00 น. ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปีการศึกษา 2551ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จำนวน 105 คน จำแนกเป็น ม.ต้น 60 คน ม.ปลาย 45 คน รวมเป็นเงินในส่วนนี้ 255,000 บาท

สำหรับมูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 โดยคณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลน หรือเรียนดีมีความประพฤติดี
2. เพื่อให้เป็นค่าเครื่องแต่งกาย และหรือค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนขาดแคลน
3. เพื่อสงเคราะห์นักเรียนผู้เจ็บไข้ไร้ที่พึ่งและขาดแคลน
4. เพื่อเป็นรางวัลแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี
5. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และความประพฤติดีที่ไปศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษา
6. เพื่อเป็นการพัฒนาใจของนักเรียนให้ถึงพร้อมด้วยจริยธรรม
7. เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลทำทักขิณาทานแก่ผู้บริจาคเงินก่อตั้งนิธิหรือแก่ญาติผู้ล่วงลับ

สำหรับในปีการศึกษา 2551 มูลนิธิฯ ได้จัดสรรดอกผลมาเพื่อเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆดังนี้

1. เป็นรางวัลนักเรียนเรียนดี 35000 บาท
2. เป็นรางวัลแก่นักเรียนสอบ O-NET ได้คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ 10000 บาท
3. เป็นทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 10600 บาท
4. สงเคราะห์นักเรียนเจ็บป่วย 20000 บาท
5. สนับสนุนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 4550 บาท
6. บำรุงห้องสมุดโรงเรียน 10000 บาท
7. สนับสนุนกิจกรรมพลศึกษา 40000 บาท
8. ส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรมดีเด่น 10000 บาท
9. เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนมีความประพฤติดี ขาดแคลน 255000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395150 บาท

การมอบทุนครั้งนี้ได้รับเกีบรติจาก อดี ผอ.เบญจมฯ นายบุญส่ง ชิตตระกูล มาเป็นประธานมอบทุน มีคณะครเก่า อาทิ ครูศรีสะอาด บูรณโกศล ครูสุรังศรี หมวกทองคำ มาร่วมเป็นสักขีพยานComments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< July 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 23 2024 07:42:30