:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ต้อนรับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
Newsวันนี้ (9 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนเบญจมฯโดยคณะครู นักเรียน ได้จัดสถานที่และพิธีการต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย และรองฯอดินันท์ เดชพงษ์ ซึ่งเดินทามารับหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เป็นวันแรก สำหรับกิจกรรมวันนี้โรงเรียนได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ และมีส่วนในการดูแลโรงเรียนมาร่วมให้การต้อนรับด้วย อาทิเช่น ประธานกรรมการสถานศึกษา , นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ , อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน , ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเบญจมฯ , ตลอดจนผู้ทีคุ้นเคยเคารพนับถือของทั้งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ทำให้วันนี้สถานที่ห้องประชุมชั้น 3 คับแคบลงไปถนัดใจ เพราะท่านผู้มีเกียรติ และมิตรสหายของทั้งสองท่านมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย

หลังจากแนะนำตัวด้วย presentation แล้ว ทั้ง 2 ท่านได้รับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีจากผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ ผอ.มณฑา สมานบุญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณีในนามประธานกรรมการสถานศึกษาดัดดรุณี ได้กล่าวแสดงความยินดีและแนะนำผู้อำนวยการและรองฯ ตามด้วยนายวิรัตน์ ศรีอุไร อดีตประธานกรรมการสถานศึกษาเบญจมฯ กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากนั้น พล.ต.ต.สาโรจน์ พรหมเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับ พร้อมฝากให้ผู้อำนวยการดูแลเรื่องการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและ ให้นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้ และรองฯสุทนต์ พรหมนิยม ทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการมานานหลายเดือนพร้อมด้วยทีมงานที่ดำเนินการจัดงานขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน พร้อมกล่าวต้อนรับในนามครูและนักเรียนเจ้าหน้าที่เบญจมราชรังสฤษฎิ์

จากนั้นเป็นการเชิญให้ผู้นำของที่ระลึกมาร่วมแสดงความยินดีมอบแก่ทั้ง 2 ท่าน

หลังจากการมอบของที่ระลึกแล้ว ผอ. ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย และรองฯอดินันท์ เดชพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมแสดงความยินดีและแสดงความรู้สึกในเรื่องการมารับตำแหน่งหน้าที่ที่เบญจมฯ เสร็จแล้วพิธีกรเชิญผู้มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงของนักเรียน จนเวลาพอสมควรจึงแยกย้ายกันกลับ
Events
<< September 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional September 23 2023 08:34:26