:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
มอบรางวัลแข่งขันนานาชาติ
คณิตศาสตร์

วันนี้(10 กันยายน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลจำนวน 3 รายการ ได้แ่ก่ รายการที่1 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ช่วงชั้นที่ 3 อายุไม่เกิน 15 ปี และมีผลการเรียนรู้ระดับ 4 รายการที่2 การแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2551 รายการที่ 3 รางวัลชนะเลิศหมากฮอส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโอเพ่น ครั้งที่ 12 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

การมอบรางวัลครั้งนี้โดยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นการประกาศให้นักเรียนจำนวน 3000 กว่าคนได้รับรู้ความสามารถของพี่-น้อง ที่เวทีหน้าเสาธง

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในรายการต่างๆ มีดังนี้

รายการที่1 การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ช่วงชั้นที่ 3 อายุไม่เกิน 15 ปี และมีผลการเรียนรู้ระดับ 4

ประเภทเหรียญทอง ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศจำนวน 3 คน ได้แก่
เด็กชายพบตะวัน พลานุภาพ ม.1/1
เด็กชายธนธรณ์ ศรีเกษตรสรากุล ม.2/1
เด็กชายก้องภพ รุ่งเดช ม.3/2

ประเภทเหรียญเงิน มีผู้เข้ารอบ 5 คน ได้แก่
เด็กชายเตชิต ไชยฤทธิ์ ม.2/1
เด็กชายปฏิภาณ พิมุ ม.3/1
เด็กหญิงพัชรียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ม.3/2
เด็กชายภวินทร์ วิรุณราช ม.3/2
เด็กชายราเมศ สุวรรณฑัต ม.3/2

ประเภทเหรียญทองแดง เข้ารอบ 1 คน
เด็กชายไกรวัฒน์ คงเรือง ม.2/1

รายการที่2 การแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฏ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2551 มีผู้เข้ารอบ 2 คน
เด็กชายพบตะวัน พลานุภาพ ม.1/1 ได้รับรางวัลชมเชยเข้ารอบเจียรนัยเพชร และรับเงินรางวัล 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายเขตโสภณ สุริโยรัตโนภาส ม.5/1 ได้รับเกียรติบัตร

รายการที่ 3 รางวัลชนะเลิศหมากฮอส ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโอเพ่น ครั้งที่ 12 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่
เด็กชายพงษ์สิทธิ์ ถังทอง ม.3/9 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 8000 บาท เกียรติบัตร และเครื่องกีฬาลูกบอลจำนวน 13 ลูก และได้มอบเครื่องกีฬาให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย


Events
<< January 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional February 27 2024 13:34:06