:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
เนื่องมาจากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นใน 5 รายวิชาหลักตกต่ำ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ทำให้ฝ่ายวิชาการของคณะครูโรงเรียนมัธยมต้องหามาตรการที่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาการทุกสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มโรงเรียนมัธยมฯในครั้งนี้ (11-12 มิย.) ในฐานะที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เบญจมราชรังสฤฎิ์ เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ของกลุ่ม ครูชูชาติ แพน้อย ร่วมมือกับคณะครูจัดการอบรมขึ้นมาโโยใช้งบประมาณที่ สพฐ. จัดให้

จากการประชุมระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะครูวิทยาศาสตร์จึงจัดให้มีการอบรมครูผู้สอน เพื่อให้สามารถใช้ระบบ ICT เพื่อนำไปเป็นสื่อการสอน ให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากสื่อการสอนมีอยู่เป็นจำนวนมากในอินเตอร์เน็ต ซึ่งครูบางท่านยังไม่รู้ว่าจะจัดหามาใช้ได้อย่างไร และเมื่อได้มาแล้วจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรอีก วันนี้จึงมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ ICT เป็นสื่อการสอนมาสาธิตและให้คุณครูได้ลงมือปฏิบัติด้วย โดยใช้ห้องอินเตอร์เน็ต และห้อง TOT เป็นห้องปฏิบัติการ

สำหรับการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.สุวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ ผอ.อำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤฎิ์ กล่าวรายงาน การอบรมจะมีไปถึงวันที่ 12 มิถุนายนนี้

Events
<< October 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 04 2023 21:36:03