:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ระเบียบวินัยพาไทยให้เจริญ
ฝ่ายบริหารบุคคล โดยงานระดับชั้นเรียน ได้รณรงค์เรื่องระเบียบวินัย เริ่มจากระเบียบการรวมแถวทำพิธีเคารพธงชาติก่อนเข้าห้องเรียน ซึ่งเน้นที่ความเงียบสงบพร้อมรับทราบข่าวสาร และอื่นๆที่จะมีการนำเสนอหน้าเสาธงทุกวัน สำหรับวันนี้ (16 ธ.ค.52)มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ

สำหรับการณรงค์ในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิต ซึ่งสังคมปัจจุบันต้องการประชากรที่มีคุณลักษณะเช่นนี้ คือเป็นคนที่มีระเบียบ มีวินัยในตนเอง ให้เข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และถ้านักเรียนสามารถยึดถือเรื่องระเบียบวินัยจากจุดเล็กๆตรงนี้ได้ ก็นับว่าเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่นำไปสู่เรื่องการรักษาระเบียบวินัยในกรณีอื่นๆด้วย และถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าจะเป็นตัวอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่นๆนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียนโรงเรียนนั้นๆได้ปฏิบัติตามต่อไป

จากภาพที่ปรากฏนี้ จะมองเห็นความสวยงามของการรวมแถวของระดับชั้น ม.2 ม.3 และ ม.5 ได้อย่างชัดเจน และบรรยากาศของกิจกรรมหน้าเสาธงในวันนี้ส่วนใหญ่ต่างอยู่ในอาการสำรวมอย่างดียิ่งEvents
<< June 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 13 2024 19:13:44