:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
มีกิจกรรมเต็มพื้นที่ในรั้วเบญจมฯ
News วันเสาร์นี้(21 สค.53) เป็นวันที่ในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานค่าย งานสอบ และงานเรียนพิเศษ คือกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการคอมพิวเตอร์ที่จัดโดยกลุ่มสาระฯย่อยคอมพิวเตอร์ มีจำนวนสมาชิกค่ายทั้งพี่ทั้งน้องรวมประมาณ 150 คน พักแรมทำกิจกรรมที่ห้องบริการสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน

กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอมาจัดค่ายนนทรีสีชมพู ให้กับน้องๆระดับ ม.6 ของโรงเรียนมัธยมในแปดริ้ว โดยใช้สถานที่ห้องเรียนรวม ชั้น 7 อาคาร วิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน

กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน. ของนักเรียน ม.ต้นและ ม.ปลาย สาขา คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ และฟิสิกส์ โดย ม.บูรพา เป็นผู้รับผิดชอบ ใช้ห้องสอบอาคาร 5

กิจกรรมที่ 4 เป็นกิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนทั้งระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย จำนวนประมาณ 40 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการทุน OVER SEA กิจกรรมนี้ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบที่ห้อง Sound LAB.

กิจกรรมที่ 5 เป็นกิจกรรมสอนเสริม โครงการของเครือข่ายผู้ปกครอง จัดให้กับนักเรียนระดับ ม.ต้น ใช้ห้องเรียนพิเศษเป็นสถานที่เรียนจำนวน 8 ห้องเรียน

ดังนั้นเมื่อใครที่ผ่านเข้าไปในบริเวณโรงเรียนในวันเสาร์นี้ จะพบทั้งนักเรียนและผู้ปกครองอยู่หนาแน่นเกือบทุกพื้นที่ของโรงเรียน
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional April 18 2024 21:49:22