:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
อบรมครูเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนเบญจมฯโดยฝ่ายบริหารวิชาการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครู ในเรื่องการทำวิจัยในช้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ซึ่งจะมีการจัดอบรมในปีนี้อีกจำนวน 2 ครั้งๆละ 2 วัน เพื่อให้คุณครูสามารถสร้างงานวิจัยได้ทุกคน กระบวนอบรมทั้งหมดนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยกคณะมาให้ความรู้แก่ครูทั้งโรงเรียน จำนวน 176 คน รวมถึงครูอัตราจ้างอีก 10 คน
  Read More  .. 
ถวายราชสดุดีพระบิดาของกิจการลูกเสือไทย
วันนี้เมื่อเวลา 9.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กิจกรรมลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของการลูกเสือไทย และวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน กองลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมนี้มาเป็นประจำทุกปี
  Read More  .. 
กิจกรรมวันสุกดิบก่อนวันลอยกระทง
กิจกรรมชุมชนนอกรั้วโรงเรียนในวันนี้ (23 พย.) ที่บริเวณริมเขื่อนตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไปจนถึงบริเวณหน้ากำแพงเมืองโบราณของแปดริ้ว มีกิจกรรมวันลอยกระทงซึ่งเริ่มทดลองงานตั้งแต่วันนี้ จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งมีนายกลยุทธ์ ฉายแสง นายกเทศมนตรี เป็นหัวขบวนดำเนินจัดงานเทศกาลลอยกระทงย้อนยุค เป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่การก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเสร็จ มีประชาชนเข้าร่วมงานนับหมื่นคน
  Read More  .. 
ร่วมส่งหนังสือดีในดวงใจห้องละ 1 เล่ม
Newsงานห้องสมุด โดยครูบุญเรือง พงษ์ภมร และคณะ กำลังจะจัดกิจกรรมวันหนังสือในดวงใจ ประจำปี 2550 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม นี้ จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนร่วมคิดว่าหนังสือเรื่องใดจะเป็นหนังสือที่ทุกคนในห้องยอมรับว่าเป็นหนังสือในดวงใจ ยกเว้นหนังสือแบบเรียน และหนังสือคู่มือ นะครับ

ให้แต่ละห้องแนบบันทึกสาระสังเขปของหนังสือเล่มนั้น ลงในกระดาษ A4 พร้อมให้ตัวแทนห้องนำเสนอคำแนะนำหนังสือดังกล่าวด้วย (มีรางวัลนะครับจะบอกให้) สำหรับการส่งหนังสือดีในดวงใจอาจจะมีมากกว่า 1 เล่มได้นะครับ ส่งหนังสือดีในดวงใจไปที่ห้องสมุดภายในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน นี้

ส่วนนักเรียนทั่วไปก็สามารถส่งหนังสือดีในดวงใจของตนเองเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการนี้ได้ด้วย..... งานดีๆอย่างนี้ไม่ร่วมด้วยช่วยกันคงไม่ได้แล้วละครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านหนังสือดี ๆ นั้นถือเป็นความดีงามที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเราด้วย
กิจกรรมพุทธทาสสัญจร เฉลิมพระเกียรติ
วันนี้เวลา 13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพุทธทาสสัญจร เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมเผยแพร่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วสธ.) สถาบันพุทธทาสเพื่อสันติภาพของโลก ชมรมศิษย์พุทธทาส และ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กิจกรรมในวันนี้มี 2 ส่วน คือมีการเสวนาที่ห้องโสตทัศนศึกษา และกิจกรรมนิทรรศการและตอบปัญหาธรรมะ ที่บริเวณสนามในสวนยูง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับ ม.6 และ ม.1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมเสร็จสิ้นเมือ่เวลา 15.30 น.
Events
<< November 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional January 27 2023 22:08:18