:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ผ่านข้อเขียนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ฝ่ายบริหารวิชาการเด็กเบญจมฯสอบผ่านข้อเขียนเข้าเรียนต่อแพทย์ธรรมศาสตร์ 16 คน จากการรับตามโครงการทั้งหมด 30 คน
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โดยใช้สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว สมัครสอบเป็นจำนวน 7 ห้องสอบ นักเรียนประมาณ 205 คน เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมานั้น โครงการได้ประกาศผลการสอบให้ทราบแล้ว ดังนี้
  Read More  .. 
BRR HotSpot
งานเทคโนฯการศึกษาเนื่องจากระบบเครือข่ายไร้สายของเบญจมฯ นับวันจะมีผู้เข้าใช้งานมากขึ้น ดังนั้นงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในฐานะงานที่รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนด้วย จึงได้ทำการทดสอบโปรแกรมควบคุมการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ที่เรียกว่า HotSpot (Hot Spot หมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช) แต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงพื้นที่ที่ให้บริการสัญญาณเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงนั่นเอง
  Read More  .. 
โรงเรียนพระนารายณ์เยี่ยมชมงานโรงเรียน
วันนี้เวลา 10.00 น. คณะครูจากโรงเรียนพระนารายณ์ นำโดยนายเสริมศักดิ์ วงษ์เจริญสุข จำนวนประมาณ 150 คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเบญจมฯ ซึ่งคณะผู้บริหารจากเบญจมฯนำโดยนายอำนาจ เดชสุภา ให้การต้อนรับคณะจากโรงเรียนพระนารายณ์ที่ห้องโสตทัศนศึกษา
  Read More  .. 
จัดโปรแกรมทำเว็บให้กลุ่มสาระทุกกลุ่ม
งานเทคโนฯการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันนี้ ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตนับว่ามีความสำคัญ เพราะรวดเร็วและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทุกแห่งในโลกที่เชื่อมต่อระบบ ดังนั้นงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนโดยครูณรงค์ นันทวิจิตร จึงได้พิจารณานำเอาโปรแกรม PHP-fusion ซึ่งเป็นโปรแกรม CMS มาติดตั้งเพื่อให้ทุกกลุ่มสาระได้ใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยบุคลากรในกลุ่มสาระเอง ทั้งนี้งานเทคโนโลยีฯจะถ่ายทอดความรู้การใช้งานให้กับบุคลากรของกลุ่มสาระที่มีความสามารถจะดูแลระบบได้ โดยกำหนดวันเวลาเป็นเดือนมกราคม 2552 นี้ วันที่แน่นอนจะได้ประสานงานกับกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อไป
งานคืนสู่เหย้าเบญจม 116 ปี อลังการ
งานคืนสู่เหย้า เบญจมฯ 116 ปี ผ่านไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 นี่เอง ปรากฏว่าจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการจัดงาน และโรงเรียน ตลอดคณะทำงานแต่ละรุ่น สามารถจัดงานได้ดูยิ่งใหญ่อลังการ สร้างความประทับใจให้กับศิษย์เก่า ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง ได้รับคำชมจากทุกท่านว่าจัดบรรยากาศงานได้เป็นอย่างดี
  Read More  .. 
Events
<< April 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 13 2024 19:35:56