:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ครูแจ๊ดเคี่ยวเด็กแฟนต้ายุวทูต
ศิลปศึกษาอันเนื่องมาจากที่นักเรียนของเบยจมฯ ได้แก่ 1.ด.ญ.เพียงพิณ พยุงผล 2.ด.ญ.จุฬาวรรณ จอมศิลป์ 3.ด.ญ.ดวงแข กสิผล ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายไปชิงชัยกันที่พัทยาในวันที่ 28 มิถุนายน 2551 นี้ ทำให้ต้องจัดครูแจ๊ดมาเทรนในเรื่องการแสดงออกของเด็ก 3 คน ที่จะต้องไปแข่งขันครั้งนี้ สำหรับการแสดงที่นำไปโชว์บนเวทีแฟนต้ายุวทูต นั้นครูที่ปรึกษาได้จัดการติวเข้มมาหลายวันแล้ว
  Read More  .. 
สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ
ภาษาไทยวันนี้ (26 มิถุนายน) เป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่ กวีเอกของไทย และถือว่าเป็นปราชญ์ด้านภาษาไทยคนหนึ่งของเมืองไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยขึ้น กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2551 เป็นสัปดาห์ภาษาไทย
  Read More  .. 
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
ฝ่ายบริหารทั่วไป26 มิย. 51 เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ดังนั้นในวันนี้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในเรื่องพิษภัยจากยาเสพติด โดยได้จัดให้มีการอ่านสาส์นของรัฐมนตรีในเรื่องการต่อต้านยาเสพติด ให้นักเรียนได้รับรู้ ในเวลา 8.20 น. หลังพิธีเชิญธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระแล้ว
  Read More  .. 
ค่ายธรรมะ-ม.4
สังคม ศาสนา วัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ดำเนินโครงการค่ายธรรมะกับนักเรียนระดับชั้น ม.4 มาตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2551 โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน , 20-22 มิถุนายน และ 27-29 มิถุนายน 2551 นี้
  Read More  .. 
อบรมครูและนักเรียนให้ใช้ CSS free Templates สร้างสื่อ
งานเทคโนฯการศึกษาระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2551 ที่ห้องเรียนอินเตอร์เน็ต ครูณรงค์ นันทวิจิตร ดำเนินการจัดการอบรมการสร้างสื่อด้วยเว็บเพจ โดยใช้ CSS free Templates ให้กับคุณครูทั้งในโรงเรียนเบญจมฯ และจากต่างโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนที่สนใจ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทุกคนที่ร่วมโครงการอบรมต่างมีผลงานปรากฏเป็นที่น่าพึงพอใจ
  Read More  .. 
Events
<< December 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 05 2023 06:59:18