:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2551
บรรยากาศของวันที่ 2 มกราคม 2551 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียนในปีใหม่ 2551 วันนี้ทางฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดให้ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่โดยปกตินั้นได้มีการจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ทุกวันโกนวันพระเป็นประจำอยู่แล้ว มีคุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่เป้นจำนวนนับพันคน นำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญใส่บาตรกัน ภาพบรรยากาศอย่างนี้มีไม่มากนักในสถานศึกษาอื่น ๆ ลูกศิษย์เบญจมฯทุกคน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่า นี่คือประเพณีของชาวเบญจมฯโดยแท้
  Read More  .. 
สพฐ.กำหนดสัดส่วนรับนักเรียน ม.1 ปี 2551
ฝ่ายบริหารวิชาการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมเตรียมการรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2551 ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ แจ้งวิธีการที่สถานศึกษาในสังกัดจะใช้รับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปรากฏว่า ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีสัดส่วนการแข่งขันสูง จำนวน 369 โรงเรียนทั่วประเทศ จะขอใช้วิธีการสอบคัดเลือกทั้ง 100% จำนวน 80 โรงเรียน ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด 46 โรงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนประจำจังหวัด 34 โรงเรียน ซึ่งในส่วนของโรงเรียนประจำจังหวัดไม่น่าจะมีปัญหา แต่ในส่วนที่ไม่ใช่โรงเรียนประจำจังหวัด ซึ่งอาจจะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในอำเภอ หากให้ใช้วิธีสอบคัดเลือกทั้ง 100% อาจส่งผลกระทบให้เด็กในพื้นที่ต้องไปเรียนในอำเภออื่นได้ ดังนั้น ตนจะเสนอให้คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. แจ้งให้ สพท.ได้พิจารณาทบทวนอีกครั้งว่า กรณีทั้ง 34 โรงเรียนดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกทั้ง 100% หรือไม่ และโรงเรียนมัธยมแห่งอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ฯเดียวกันสามารถรองรับเด็กได้เพียงพอหรือไม่

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า โรงเรียนมัธยมที่มีสัดส่วนการแข่งขันสูง จำนวน 369 โรงเรียนทั่วประเทศดังกล่าว ได้เสนอขอใช้วิธีการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (คัดมาเฉพาะภาคตะวันออก)
  Read More  .. 
สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2551
Newsวันนี้(28 ธันวาคม 2550) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่บริเวณสวนสวยหน้าโรงเรียน คณะครูได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นำโดยหัวเรี่ยวหัวแรงคือรองฯเพทาย อมัตวะตะ และรองฯทักษิณ แสนอิสระ และทีมงานได้ร่วมไม้ร่วมมือจัดงานนี้ขึ้นมา โดยครูและนักการเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนทุกคนให้ความร่วมมือทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ จัดอาหารหวานคาวมาเลี้ยงดูกัน นอกจากนั้นยังมีของรางวัลท้ายปีอีกเป็นจำนวนมากที่จะมอบให้แก่ครู คนงานเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน
  Read More  .. 
อบรมใช้โปรแกรม swish
Newsกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รวมกลุ่มครูที่มีความต้องการเรียนรู้ใช้โปรแกรม Swish สร้างสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูยุคใหม่ไปแล้ว การเข้ารับการอบรมครั้งนี้มีครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 14 ท่าน นำโดยครูชูชาติ แพน้อย หัวหน้ากลุ่มสาระ และวิทยากรที่ให้ความรู้ครั้งนี้ก็เป็นครูในกลุ่มสาระวิทย์นั่นเอง คือครูบรรจบ ธุปพงษ์ ใช้เวลาในการแนะนำเพื่อนำไปศึกษาเองตามคู่มือเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ทั้งหมดนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องอินเตอร์เนตโดยงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ม.2 ไปเข้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2550 กองลูกเสือ ระดับชั้น ม.2 โดยผู้บังคับบัญชา ได้นำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เดินทางไปอยู่ค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือแห่งชาติ "ค่ายวชิราวุธ" อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี มีนักเรียนทั้งระดับประมาณ 600 คน ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ ผบ.ที่ไปดูแลนักเรียนทั้งหมดนี้ นำโดยรองฯสมนึก ชูเลิศ รองฯเพทาย อมัตวะตะ รวมถึงแม่งานอย่างครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์ เรื่อยไปถึงครูประจำชั้น ม.2 ทุกคน และวิทยากรร่วมอีกเป็นจำนวนมาก ที่จะต้องกล่าวถึงมากก็คือ ลูกเสือกองร้อยพิเศษ เนตรนารีวิสามัญ และยุวะกาชาดอาสาทั้งหลายอีกหลายสิบชีวิต นับเป็นกำลังอันสำคัญที่ช่วยให้กิจกรรมค่ายดำเนินไปอย่างเรียบร้อย
  Read More  .. 
Events
<< March 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional March 03 2024 23:15:05