:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
Album Information
000.jpg
Album: สมาชิกค่าย สอวน. ฟิสิกส์ ศูนย์เบญจมฯ
Number of photos: 35
Latest photo added by narong on October 12 2012 06:35:58
View Album
Photo Albums > สมาชิกค่าย สอวน. ฟิสิกส์ ศูนย์เบญจมฯ
นางสาววีริยา พรเรืองวงศ์

13_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 7391

นางสาวนภัสวรรณ สุเมธพาณิชย์

14_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 8710

นายฉัตรชัย เหลืองอ่อน

15_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 6269

นายชีพสุวัฒน์ กล่อมสุวรรณ์

16_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 5945

นางสาวพริมา เจริญศรีสุวัฒน์

17_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 7634

นายธนวัฒน์ โชคจิรประภา

18_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 7647

นายเจียระไน บุญไพศาลเสรี

19_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 9303

นายอิทธิกร กาญจนบัตร

20_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 7439

นางสาวสุดารัตน์ ขันตีกรม

21_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 8003

นางสาวกมลวรรณ ไชยลม

22_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 7339

นายภาณุ สาตรพันธุ์

23_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 8413

นายฐนกร เพียรพิจิตร

24_t1.jpg

Date: 10/12/2012
Added by: narong
Comments: 0
Rating: None
Views: 6399

Events
<< April 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional April 15 2024 17:08:21