:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
Articles Hierarchy
Articles Home » ขอคิดด้วยคน » เมื่อคุณชอบแค่ฟังและพูด !!!
เมื่อคุณชอบแค่ฟังและพูด !!!
ผมไม่แปลกใจว่าเพราะเหตุอันใดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของเด็กไทยจึงไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร

สิ่งหนึ่งที่เห็นจำเจทุกวันเวลาขณะทำงานในโรงเรียนคือ เด็กๆจะใช้ปากและหู มากกว่าการอ่านและเขียน

การใช้ปากและหูในความหมายของผมคือ เด็กจำนวนมากถึงมากที่สุดใช้ปากพูดเกือบตลอดเวลาโดยไม่เลือกกาละเทศะ พูดกับใคร...ก็พูดกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นเอง และวิธีการพูดคือใช้การตะโกนมากกว่าการพูดในระดับเสียงปกติ

ยังสงสัยว่าเด็กพวกนี้มีความพิการทางหูหรืออย่างไร จึงต้องใช้วิธีการตะโกนคุยกันกลับมาที่ประเด็นที่ต้องการสื่อในบทความนี้

ทั้งความหมายของการพูดและฟัง รวมถึงการอ่านและเขียน ล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการใช้ภาษาของมนุษย์

การที่มนุษย์เจริญได้มาถึงวันนี้คือมนุษย์มีคุณสมบัติอันวิเศษที่สามารถสื่อสารกันได้ ทำให้เกิดองค์ความรู้จากการนำความรู้จากการคิดแล้วพูดถกเถียงหาเหตุผลจากผู้รู้คนอื่นๆ แล้วแปลความสรุปมาเป็นตัวอักษรบันทึกเรื่องราวลงในแผ่นศิลาและหรือกระดาษ ให้คนรุ่นหลังได้อ่านได้ศึกษาต่อยอดความรู้ด้านต่างๆกันมานับศตวรรษ

จะเห็นว่าการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน จะต้องเกาะเกี่ยวหนุนเนื่องกันจึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและยั่งยืน

แต่สิ่งที่เห็นวันนี้ เด็กของเราส่วนมากอ่านน้อยเขียนน้อย ชอบเรียนรู้จากการฟังจากคนอื่นพูดเสียส่วนใหญ่ โดยลืมข้อจำกัดของสมองมนุษย์ไปอย่างหนึ่งคือมันมีขีดจำกัดสำหรับการรับข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของสมอง จึงมีข้อมูลความรู้จำนวนมากที่ไหลผ่านการได้ยินแล้วหายไปจากความทรงจำ อีกทั้งการฟังนั้นบางครั้งฟังได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นเด็กที่ชอบเรียนรู้จากการฟังอย่างเดียวโดยไม่ชอบอ่านจึงมีผลสัมฤทธิ์ด้านการวัดประเมินผลต่ำมาก

ณ วันนี้ มีนักเรียนมากกว่าครึ่งโรงเรียนไม่ชอบการอ่าน (ฟันธง)

ความหมายของการอ่านของผมคือ การอ่านหนังสือที่มีสาระทั้งหนังสือแบบเรียน บทความทางวิชาการ หรือบทความจากผู้รู้ในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จะไม่รวมถึงการ์ตูน..ที่มีข้อความแค่ โอ๊ะ..อุ๊ย ... อ่ายยยยย .... วู้ๆๆๆๆ ..อะไรทำนองนี้

เมื่อเด็กไม่ใช่นักอ่าน จึงเห็นเด็กจำนวนมากมายเข้าสู่ระบบการเรียนพิเศษ ไปนั่งฟังติวเตอร์สรุปสาระสำคัญให้ฟังพร้อมทั้งเฮฮาไปกับคำพูดตลกโปกฮาของติวเตอร์ที่เด็กชอบ ทำให้บกพร่องด้านกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องเรียนรู้จากฐานความคิดเป็นลำดับและต้องฝึกทำจนชำนาญ

ถ้าๆเด็กๆเป็นนักอ่าน..เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้กับตนเองได้อย่างมากมายมหาศาล

เสียดายจริงๆที่วันนี้มองเห็นแต่เด็กที่ชอบฟังและพูดในเรื่องไม่เป็นเรื่อง มากกว่าเด็กที่หาความรู้ให้ตัวเองด้วยการอ่านและเขียน ... ก็พอจะมองเห็นอนาคตของประเทศแล้วนะว่าต่อไปนี้ประเทศของเราจะเป็นอย่างไร จะเป็นเสือตัวที่เท่าไรของทวีปเอเซีย !!!
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 20 2024 04:45:52