:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
Articles Hierarchy
Articles Home » ขอคิดด้วยคน » เยาวชนไทย 50% เขียนไม่ได้
เยาวชนไทย 50% เขียนไม่ได้
สับเยาวชนไทย50%เขียนไม่ได้

โพสต์ทูเดย์ — ศิลปินแห่งชาติระบุเด็กไทยกว่าครึ่งทักษะการเขียนต่ำ คิดคำ-แต่งประโยคยาวไม่ได้

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กไทยมีพื้นฐานด้านการคัดตัวอักษรไทย การเขียนไทยตัวบรรจงน้อยมาก ส่งผลให้เด็กขาดความสามารถในการเขียน ปัจจุบันพบว่า เด็กไทยกว่า 50% มีปัญหาเรื่องการคิดคำและไม่สามารถสร้างประโยคยาวๆ ได้

“จากสภาพการดังกล่าวสะท้อนว่าการเรียนการสอนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรฐานต่ำ” นายเนาวรัตน์ กล่าว

สำหรับปัญหาที่เด็กไทยมักนำภาษาไทยมาใช้แบบย่อ เช่น จริงหรือเปล่า เป็น จิงปะ จิงดิ มีสาเหตุมาจากสังคมที่เป็นแบบบริโภคนิยม ที่ทำให้เด็กมักหยิบทุกอย่างมาใช้โดยคำนึงถึงความง่ายสะดวกเป็นหลัก แต่ไม่ได้คำนึงความถูกต้อง

ดังนั้น ศธ. ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างจริงจัง โดยเน้นวิชาพื้นฐาน อาทิ คัดไทย เขียนไทย เรียงความ ย่อความ เขียนจดหมาย ท่องอาขยาน วิชาขับร้องเพลงไทย รวมทั้งรื้อฟื้นให้เด็กรุ่นใหม่ท่องบทอาขยานสูตรคูณแทนการให้นั่งกดเครื่องคิดเลขอย่างเดียว

ทั้งนี้ นายเนาวรัตน์กล่าวหลังการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทยและคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ

ด้านนายสด แดงเอียด รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในปัจจุบันเยาวชนมีปัญหาการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยน ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เด็กบางคนท่อง ก-ฮ ไม่ได้ ชอบชื่อฝรั่งมากกว่าชื่อไทย ดังนั้น วธ. จึงได้จัดโครงการรักษ์ภาษาไทยขึ้นเพื่อให้เด็กนำความรู้การใช้ภาษาไทยมาใช้อย่างถูกต้องและให้ครูนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ โครงการรักษ์ภาษาไทยมีการใช้ภาษาไทย ประกวดเรียงความ นักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ในหัวข้อ เด็กดี มีคุณธรรมเพื่อรับทุนการศึกษาและโล่รางวัลบุษบกจาก รมว.วธ. การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมต้น กิจกรรมภาษา ไทยสัญจรตามศูนย์การค้า ในเดือน ส.ค.-ธ.ค. นี้ข้อมูลข่าวโดยหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม 2550
http://www.dmh.go.th/sty_libnews/news/view.asp?id=7546
Comments
#1 | rong_nan on February 16 2008 05:33:03
ผมพูดเสมอในทุกโอกาสที่จะพูดได้ว่า การศึกษาระดับประถมศึกษาไม่เน้นเรื่องการสอนภาษา และคำนวณให้เข้มข้นแล้ว การเรียนรู้ของนักเรียนจะขาดตอน เพราะความรู้ทั้งหลายมาจากการอ่าน การฟัง พร้อมทั้งทักษะการคิดคำนวณสามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างคล่องแคล่ว

แต่ที่เป็นอยู่ เมื่อนักเรียนผ่านขึ้นมาเรียนระดับมัธยมศึกษา ความรู้ที่เป็นพื้นฐานดังกล่าวอ่อนด้อย ซึ่งต้องมานับหนึ่งกันใหม่ในระดับมัธยมศึกษานั้นมันคงเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

หน่วยเหนือจึงควรคิดถึงเรื่องนี้คิดกรอบนโยบายเน้นให้พัฒนาทักษาะด้านภาษา และคำนวณให้มาก จึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้

อย่าเอาแต่ความฉาบฉวย ฝึกทักษะด้านสรีระให้มากเกินไปเลยครับ หันมาฝึกเรื่องที่ผมกล่าวให้มากเพราะเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาคนให้เป็นคนแห่งการเรียนรู้ได้อย่างดีแน่นอน
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 20 2024 04:42:51