:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เรียนแพทย์ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
Newsรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ และสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี
ภาคตะวันออก (ศูนย์แพทย์ฯ รพ.เมืองฉะเชิงเทรา)
ประจำปีการศึกษา 2555


จำนวน 28 คน
ลำดับ รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด
1 11003010 นายกฤติน วารีอุดมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา
2 11003013 นายกษิติ ถาวรวุฒิชาติ ฉะเชิงเทรา
3 11003014 นายก้องภพ รุ่งเดช ฉะเชิงเทรา
4 11003016 นางสาวกัณทิกา มั่นถาวรวงศ์ ฉะเชิงเทรา
5 11003022 นางสาวเก็จจุฑา มากรด ฉะเชิงเทรา
6 11003039 นางสาวจิราภรณ์ สิงห์เทพ ฉะเชิงเทรา
7 11003047 นายเฉลิมพล บำรุงศิริ ฉะเชิงเทรา
8 11003049 นางสาวชนกานต์ ชื่นพันธุ์ ฉะเชิงเทรา
9 11003066 นายฐาณิศร์ ตันดำรงพงษ์ ฉะเชิงเทรา
10 11003078 นายณัฐพล รุ่งสงวนวงษ์ ฉะเชิงเทรา
11 11003080 นางสาวณัฐรดี เขตรใหญ่ ฉะเชิงเทรา
12 11003083 นางสาวณิชา เจริญรัตน์ ฉะเชิงเทรา
13 11003097 นายธนชาต ฟักสอาด ฉะเชิงเทรา
14 11003105 นางสาวธัญวรัตน์ พานแก้ว ฉะเชิงเทรา
15 11003160 นางสาวธันยพร สิริจันทรดิลก ฉะเชิงเทรา
16 11003109 นายธิตินัย เลิศเจริญฤทธิ์ ปราจีนบุรี
17 11003111 นายธีร์ธวัช บรรลือคุณ สระแก้ว

18 11003127 นายปฏิภาณ พิมุ ฉะเชิงเทรา
19 11003128 นายปฐมพงศ์ ชิตเลิศ สระแก้ว
20 11003137 นางสาวปาณิสรา ยิ้มละม้าย ฉะเชิงเทรา
21 11003141 นายปุญญพัฒน์ ธีระรังสิกุล ฉะเชิงเทรา
22 11003142 นางสาวปุณณมา เมธีกุล ฉะเชิงเทรา
23 11003167 นางสาวภัชรีย์ วัฒนภิญโญ ฉะเชิงเทรา
24 11003207 นายศุภการ อุปกรณ์ศิริการ ฉะเชิงเทรา
25 11003218 นางสาวสุทธิศรี สุขสำราญ ฉะเชิงเทรา
26 11003224 นางสาวเสาวภาคย์ โตโสภณ -
27 11003229 นายอธิษฐาน โยธินศิริกุล ฉะเชิงเทรา
28 11003240 นางสาวอิชยา โพธิ์ศรี ปราจีนบุรี
หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบบุคลิกภาพฯ ตามลำดับเลขที่รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ

รายชื่อสำรอง 11 คน เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้
ลำดับที่ รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด
1 11003177 นางสาวมุกรวี บุญพรม ฉะเชิงเทรา
2 11003118 นางสาวนัทธมน ไชยวรรณ์ ฉะเชิงเทรา
3 11003129 นางสาวปฐมาภรณ์ วิภาสชัยนนท์ ฉะเชิงเทรา
4 11003028 นางสาวคณาพร สื่อดวงจิต ฉะเชิงเทรา
5 11003021 นางสาวกุลจิรา โรจน์ไพศาลกิจ ฉะเชิงเทรา
6 11003199 นางสาววิรตี แตรวิจิตร ฉะเชิงเทรา
7 11003106 นางสาวอัญชิสา หลายประสิทธ์ิ
8 11003154 นางสาวพัชราภรณ์ ตระหง่าน
9 11003019 นางสาวกิตติยา มหาวิริโยทัย
10 11003091 นายติณณ์ พิรุณสาร
11 11003019 นายฉัตรดนัย ทองภูสวรรค์
หมายเหตุ ตัวสำรองลำดับ 7-11 อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐาน

เพื่อเป็นการวอร์มอัปอาชีพแพทย์ เลยอยากให้น้องๆอ่านเรื่องราวของรุ่นพี่เบญจมฯคนหนึ่งที่ทำหน้าที่แพทย์ไปพร้อมๆกับความเป็นครู อ่านให้จบนะครับ Link
Comments
#1 | narong on November 11 2011 04:48:17
ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านตรงนี้ !!!!

ขอเชิญนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเรียนแพทย์ธรรมศาสตร์ ทั้งตัวจริงและสำรอง พบพี่หมอ เพื่อพี่จะได้ให้คำแนะนำแนวทางการเข้าทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายฯ และสอบสัมภาษณ์ ... พบกันที่ห้องแนะแนว ในวันที่ 14 พ.ย.54 เวลา 9.00 น. นะครับ
#2 | narong on November 11 2011 23:43:03
เป็นหมอไม่ใช่แค่เก่ง แต่ต้องดีด้วย

รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

หมอเป็นศิษย์เก่าเบญจมฯรุ่น 81 อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล เป็นหนึ่งในความภูมิใจของศิษย์เก่า เพราะปีนี้หมอได้รับเลือกให้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2554 ครับ

อยากให้น้องๆที่เรียนหมอได้พิจารณาการปฏิบัติของรุ่นพี่คนนี้ เพื่อประยุกต์ให้เข้าตัวเองบ้างนะครับ
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 25 2024 13:59:01