:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประชุมครูส่งท้ายปีการศึกษา 2554
Newsวันนี้ (28 มีนาคม 2555) ผู้อำนวยการฯอำนาจ เดชสุภา ได้เชิญครูทั้งหมดเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งงานในระหว่างปิดเทอม และแจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานโดยขอความร่วมมือร่วมใจจากครูทุกคนเพื่อนำโรงเรียนเข้าสู่การประเมินในปีที่โรงเรียนเข้าสู่ในรอบปีที่ 120 หรือ 10 รอบปีนักษัตร

และเรื่องที่แจ้งเกี่ยวกับผลงานวิชาการคือที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 ที่ สทศ. ประกาศผลออกมาแล้วนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่นักเรียนของเราสามารถแสดงศักยภาพทางวิชาการให้ปรากฏ แม้ในภาพรวมของทั้งประเทศจะไม่น่าพอใจมากนักก็ตาม

ผลสรุปการสอบโอเน็ตชั้น ม.6 ที่ปรากฏในสื่อ สรุปได้ดังนี้

ผลคะแนนโอเน็ต50ร.ร.สูงสุด

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดอันดับโรงเรียนที่ ทำคะแนนแบบทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ได้สูง 50 อันดับแรก ในแต่ละรายวิชา ทั้งวิชา ภาษาไทย สังคม อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยผลการจัดอันดับคะแนนนี้จะนำไปเผยแพร่ให้โรงเรียนต่างๆได้รับทราบ และนำเสนอผู้บริหารกระทรวง เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

การจัดอันดับนี้มีโรงเรียนที่นำมาจัดอันดับ รวม 2,875 โรงเรียน โดยไม่นับรวมโรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนที่มีผู้เข้าสอบน้อยกว่า 10 คน

สำหรับผลคะแนนประกอบด้วย

คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาไทย สูงสุด 50 อันดับแรก

1 เตรียมอุดมศึกษา 76.58

2 มหิดลวิทยานุสรณ์ 74.20

3 สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 73.62

4 สาธิตม.ศิลปากร 72.48

5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 71.88

6 ราชินีบน 71.29

7 ธิดานุเคราะห์ 71.09

8 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 70.82

9 ราชินี 70.74

10 สาธิตม.สงขลานครินทร์ 70.33

11 สาธิตม.เชียงใหม่ 70.25

12 สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม 70.23

13 จิตรลดา 70.08

14 เขมะสิริอนุสสรณ์ 69.59

15 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 69.52

16 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 69.27

17 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 69.20

18 บูรณะรำลึก 69.13

19 สาธิตมศว. ปทุมวัน 68.84

20 สาธิตเกษตร 68.26

21 สตรีวิทยา 68.05

22 ศึกษานารี 67.94

23 สาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี 67.58

24 สาธิตสวนสุนันทา 67.38

25 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 66.96

26 สาธิตม.มหาสารคาม 66.80

27 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" ม.บูรพา 66.78

28 สาธิตพระนคร 66.52

29 รุ่งอรุณ 66.46

30 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 66.29

31 เซนต์โยเซฟบางนา 66.12

32 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 65.95

33 วัฒนาวิทยาลัย 65.95

34 หาดใหญ่วิทยาลัย 65.92

35 นาคประสิทธิ์ 65.81

36 เบญจมราชาลัย 65.56

37 เฉลิมขวัญสตรี 65.38

38 สาธิตมศว. ประสานมิตร 65.17

39 พระหฤทัยเชียงใหม่ 65.03

40 อมาตยกุล 65.00

41 สายปัญญา 64.99

42 สาธิตบ้านสมเด็จฯ 64.59

43 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 64.45

44 สตรีวัดมหาพฤฒาราม 64.43

45 แสงทองวิทยา 64.38

46 เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช 64.25

47 เซนต์คาเบรียล 64.20

48 สตรีวัดระฆัง 63.97

49 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 63.95

50 อำนวยศิลป์ 63.92

คะแนนเฉลี่ย วิชาสังคมศึกษา สูงสุด 50 อันดับแรก

1 เตรียมอุดมศึกษา 71.23

2 มหิดลวิทยานุสรณ์ 71.12

3 สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม 66.54

4 ธิดานุเคราะห์ 66.01

5 ราชินี 65.76

6 สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 65.24

7 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 64.48

8 สาธิตม.เชียงใหม่ 64.33

9 ราชินีบน 64.30

10 สาธิตม.ศิลปากร 63.89

11 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 63.73

12 สาธิตม.สงขลานครินทร์ 63.41

13 เขมะสิริอนุสสรณ์ 63.28

14 จิตรลดา 63.09

15 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 62.78

16 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 62.59

17 สตรีวิทยา 62.42

18 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 62.41

19 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 61.33

20 สาธิตมศว. ปทุมวัน 61.16

21 บูรณะรำลึก 60.78

22 สาธิตม.มหาสารคาม 60.46

23 สาธิตมศว. ประสานมิตร 60.20

24 เซนต์คาเบรียล 59.91

25 หาดใหญ่วิทยาลัย 58.91

26 สาธิตสวนสุนันทา 58.65

27 มงฟอร์ตวิทยาลัย 58.23

28 พระหฤทัยเชียงใหม่ 58.06

29 รุ่งอรุณ 57.75

30 สาธิตบ้านสมเด็จฯ 57.74

31 บดินทรเดชา 57.71

32 สาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี 57.71

33 ศึกษานารี 57.55

34 สวนกุหลาบวิทยาลัย 57.53

35 สามเสนวิทยาลัย 57.52

36 เฉลิมขวัญสตรี 57.33

37 วัฒนาวิทยาลัย 57.30

38 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 57.28

39 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 57.27

40 สาธิตพระนคร 57.23

41 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" ม.บูรพา 57.15

42 ชลประทานวิทยา 56.85

43 สาธิตเกษตร 56.77

44 สตรีวัดระฆัง 56.71

45 สายปัญญา 56.54

46 นารีรัตน์ แพร่ 56.53

47 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 56.32

48 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 56.29

49 หอวัง 56.24

คะแนนเฉลี่ย วิชาภาษาอังกฤษ สูงสุด 50 อันดับแรก

1 เตรียมอุดมศึกษา 71.23

2 มหิดลวิทยานุสรณ์ 71.12

3 สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม 66.54

4 ธิดานุเคราะห์ 66.01

5 ราชินี 65.76

6 สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 65.24

7 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 64.48

8 สาธิตม.เชียงใหม่ 64.33

9 ราชินีบน 64.30

10 สาธิตม.ศิลปากร 63.89

11 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 63.73

12 สาธิตม.สงขลานครินทร์ 63.41

13 เขมะสิริอนุสสรณ์ 63.28

14 จิตรลดา 63.09

15 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 62.78

16 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 62.59

17 สตรีวิทยา 62.42

18 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 62.41

19 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 61.33

20 สาธิตมศว. ปทุมวัน 61.16

21 บูรณะรำลึก 60.78

22 สาธิตม.มหาสารคาม 60.46

23 สาธิตมศว. ประสานมิตร 60.20

24 เซนต์คาเบรียล 59.91

25 หาดใหญ่วิทยาลัย 58.91

26 สาธิตสวนสุนันทา 58.65

27 มงฟอร์ตวิทยาลัย 58.23

28 พระหฤทัยเชียงใหม่ 58.06

29 รุ่งอรุณ 57.75

30 สาธิตบ้านสมเด็จฯ 57.74

31 สาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี 57.71

32 บดินทรเดชา 57.71

33 ศึกษานารี 57.55

34 สวนกุหลาบวิทยาลัย 57.53

35 สามเสนวิทยาลัย 57.52

36 เฉลิมขวัญสตรี 57.33

37 วัฒนาวิทยาลัย 57.30

38 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 57.28

39 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 57.27

40 สาธิตพระนคร 57.23

41 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ"ม.บูรพา 57.15

42 ชลประทานวิทยา 56.85

43 สาธิตเกษตร 56.77

44 สตรีวัดระฆัง 56.71

45 สายปัญญา 56.54

46 นารีรัตน์ แพร่ 56.53

47 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 56.32

48 เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช 56.29

49 หอวัง 56.24

50 เบญจมราชาลัย 56.11

คะแนนเฉลี่ย วิชาคณิตศาสตร์ สูงสุด 50 อันดับแรก

1 มหิดลวิทยานุสรณ์ 87.12

2 เตรียมอุดมศึกษา 70.04

3 สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม 65.94

4 สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 63.68

5 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 61.01

6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 58.44

7 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 58.08

8 สาธิตม.สงขลานครินทร์ 56.92

9 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 56.21

10 เตรียมทหาร 54.56

11 สาธิตมศว. ปทุมวัน 53.78

12 มงฟอร์ตวิทยาลัย 52.73

13 บูรณะรำลึก 52.10

14 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 51.74

15 เซนต์คาเบรียล 51.13

16 ธิดานุเคราะห์ 49.99

17 สาธิตมศว. ประสานมิตร 49.42

18 สาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี 49.28

19 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 49.23

20 สาธิตม.ศิลปากร 49.22

21 ราชินี 48.94

22 สาธิตม.มหาสารคาม 48.84

23 เขมะสิริอนุสรณ์ 48.82

24 อมาตยกุล 48.45

25 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 48.20

26 สาธิตเกษตร 47.91

27 จิตรลดา 47.88

28 อำนวยศิลป์ 47.72

29 สหศึกษา 47.56

30 นาคประสิทธิ์ 46.64

31 แสงทองวิทยา 46.49

32 ราชินีบน 46.40

33 สาธิตเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 46.39

34 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 46.12

35 สตรีวิทยา 46.11

36 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" ม.บูรพา 45.84

37 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 45.65

38 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 45.57

39 สาธิตสวนสุนันทา 45.27

40 เซนต์ดอมินิก 45.00

41 สวนกุหลาบวิทยาลัย 44.89

42 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 44.85

43 พระหฤทัยเชียงใหม่ 44.32

44 ดาราวิทยาลัย 44.28

45 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 43.92

46 หาดใหญ่วิทยาลัย 43.86

47 บดินทรเดชา 43.84

48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 43.72

49 ชลประทานวิทยา 43.56

50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 43.54

คะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์ สูงสุด 50 อันดับแรก

1 มหิดลวิทยานุสรณ์ 80.65

2 เตรียมอุดมศึกษา 68.91

3 สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม 67.76

4 สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 62.95

5 สาธิตม.เชียงใหม่ 62.53

6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 60.85

7 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 59.52

8 สาธิตม.สงขลานครินทร์ 58.24

9 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 58.00

10 เตรียมทหาร 57.94

11 สาธิตมศว. ปทุมวัน 57.41

12 มงฟอร์ตวิทยาลัย 55.81

13 บูรณะรำลึก 55.59

14 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 55.27

15 เซนต์คาเบรียล 55.15

16 ธิดานุเคราะห์ 55.03

17 สาธิตมศว. ประสานมิตร 54.88

18 สาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี 54.51

19 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 54.17

20 สาธิตม.ศิลปากร 53.75

21 ราชินี 53.59

22 สาธิตม.มหาสารคาม 53.52

23 เขมะสิริอนุสรณ์ 53.39

24 อมาตยกุล 53.09

25 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 53.06

26 สาธิตเกษตร 52.91

27 จิตรลดา 52.38

28 อำนวยศิลป์ 52.07

29 สหศึกษา 51.66

30 นาคประสิทธิ์ 51.60

31 แสงทองวิทยา 51.51

32 ราชินีบน 51.31

33 สาธิตเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 51.00

34 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 50.73

35 สตรีวิทยา 50.68

36 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" ม.บูรพา 50.57

37 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 50.42

38 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 50.42

39 สาธิตสวนสุนันทา 50.32

40 เซนต์ดอมินิก 50.28

41 สวนกุหลาบวิทยาลัย 50.05

42 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 49.92

43 พระหฤทัยเชียงใหม่ 49.46

44 ดาราวิทยาลัย 49.42

45 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 49.05

46 หาดใหญ่วิทยาลัย 48.85

47 บดินทรเดชา 48.84

48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 48.81

49 ชลประทานวิทยา 48.70

50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 48.52

คะแนนเฉลี่ย รวม 5 วิชา สูงสุด 50 อันดับแรก

1 มหิดลวิทยานุสรณ์ 376.91

2 เตรียมอุดมศึกษา 355.53

3 สาธิตสถาบันราชภัฏนครปฐม 322.66

4 สาธิตสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 313.28

5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย 308.29

6 สาธิตม.เชียงใหม่ 305.68

7 สาธิตมศว. ปทุมวัน 305.48

8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 304.08

9 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 303.48

10 จิตรลดา 299.14

11 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 295.73

12 สาธิตม.สงขลานครินทร์ 295.55

13 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 293.35

14 ราชินี 293.07

15 ราชินีบน 292.76

16 ธิดานุเคราะห์ 292.50

17 บูรณะรำลึก 291.73

18 เซนต์คาเบรียล 289.60

19 สาธิตเกษตร 284.94

20 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 284.75

21 สาธิตม.ศิลปากร 284.39

22 เขมะสิริอนุสสรณ์ 280.80

23 สาธิตมศว. ประสานมิตร 280.25

24 สตรีวิทยา 279.57

25 มงฟอร์ตวิทยาลัย 275.85

26 อำนวยศิลป์ 275.19

27 สาธิตม.มหาสารคาม 273.20

28 อมาตยกุล 270.40

29 สาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี 269.37

30 เตรียมทหาร 269.21

31 รุ่งอรุณ 268.76

32 สหศึกษา 266.12

33 สาธิตสวนสุนันทา 266.07

34 เซนต์ดอมินิก 264.50

35 สวนกุหลาบวิทยาลัย 264.30

36 บดินทรเดชา 263.37

37 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" ม.บูรพา 263.24

38 วัฒนาวิทยาลัย 262.85

39 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 262.47

40 แสงทองวิทยา 261.93

41 หาดใหญ่วิทยาลัย 261.69

42 นาคประสิทธิ์ 261.22

43 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 259.99

44 ศึกษานารี 258.26

45 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 258.25

46 สามเสนวิทยาลัย 257.77

47 อัสสัมชัญธนบุรี 254.92

48 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 254.16

49 หอวัง 253.92

50 เซนต์โยเซฟบางนา 253.85

ข้อมูลจาก กะปุก

ผลสอบโอเน็ต ม.6 คะแนนลดลง 5 วิชา

ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เพิ่งประกาศผลไป พบว่า มี 5 วิชาที่คะแนนลดลงจากปีก่อน และมี 3 วิชา ที่ได้สัดส่วนคะแนนเพิ่ม

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือ สทศ. ประกาศผลการสอบโอเน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านทางเวบไซต์แล้ว โดยเป็นการประกาศผลที่เร็วกว่ากำหนดเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 10 เมษายนนี้

โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศใน 8 กลุ่มวิชาที่สอบ จากคะแนนเต็ม วิชาละ 100 คะแนน ได้ผลสอบดังนี้

ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 41.88 คะแนน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ 33.39 คะแนน
ภาษาอังกฤษ 21.80 คะแนน
คณิตศาสตร์ 22.73 คะแนน
วิทยาศาสตร์ 27.90 คะแนน
สุขศึกษาและพลศึกษา 54.61 คะแนน
ศิลปะ 28.54 คะแนน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 48.72 คะแนน

เมื่อเทียบกับคะแนนในปีการศึกษา 2553 พบว่าคะแนนเฉลี่ยในปีนี้ ลดลงใน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ ส่วนวิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้น ได้แก่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ซึ่งนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. กล่าวว่า ต้องดูรายละเอียดผลสอบ ก่อนวิเคราะห์ว่า มาตรฐานการเรียนรู้อะไรบ้างที่ลดลง หรือเป็นปัญหา เพื่อนำไปปรับการเรียนการสอน

แต่การที่คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงขึ้น กว่าปีก่อน ถือเป็นสัญญาณที่ดี ส่วนคะแนนในหลายวิชาที่ลดลง อาจจะมีตัวแปรซับซ้อนอยู่ เช่น เด็กอาจจะไม่ตั้งใจทำข้อสอบ ในกรณีที่สอบรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยได้อยู่แล้ว

ข้อมูลจาก http://news.voicetv.co.th/thailand/34668.html


Comments
#1 | narong on March 28 2012 04:52:05
สำหรับผลคะแนนเฉลี่ยของเบญจมราชรังสฤษฎิ์นั้น ยังต้องรอผลการรายงานจาก สทศ. โดยตรง เมื่อทราบแล้วจะนำมารายงานให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป Grin
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< November 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional November 28 2022 15:37:55