:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
Welcome foreign teachers.
News On May 22, 2555, our school to welcome foreign teachers. The school director give a bouquet of flowers and speeches for all teachers to work together. Our schools are teaching foreign languages ​​to develop the language skills to students. Throughout the office of a foreign language teacher at the school was selected for its ability to help students practice language skills. And hope to develop language skills to help lead students to The Association of South East Asian Nations on year 2015 effectively.

....................................

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนของเราให้การต้อนรับครูต่างชาติ. โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบช่อดอกไม้และกล่าวสุนทรพจน์รับครูทั้งหมดเข้ามาทำงานร่วมกัน. โรงเรียนของเรารับครูสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษาด้านภาษาแก่นักเรียน. ตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักงานด้านภาษาต่างประเทศของโรงเรียนได้คัดเลือกครูที่มีความสามารถเพื่อมาช่วยฝึกทักษะด้านภาษาแก่นักเรียน. และหวังว่าการพัฒนาทักษะด้านภาษาจะช่วยนำนักเรียนสู่ The Association of South East Asian Nations ในปี 2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

....................................


Comments
#1 | narong on May 28 2012 03:46:29
I'm trying to communicate in English. The syntax is right or wrong does not matter. The key is to communicate this understanding.

ผมพยายามที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ. ไวยากรณ์จะถูกหรือผิดไม่สำคัญ ความสำคัญอยู่ที่สื่อสารกันได้เข้าใจไหม
#2 | narong on May 28 2012 03:52:21
If you do not dare to think. If you do not dare to speak and write. You will not know who to know what you think. And you never know what you say and write is wrong or right.

ถ้าคุณไม่กล้าที่จะคิด ถ้าคุณไม่กล้าที่จะพูดและเขียน คุณก็จะไม่รู้ว่าใครจะรู้เรื่องที่คุณคิดบ้าง และคุณจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณพูดและเขียนนั้นจะผิดหรือถูก
#3 | narong on May 28 2012 12:25:26
I don't have English language skills but I tried to use it to communicate with students in the AV TEAM club. That some people communicate with me. And many people don't like to talk to. Maybe it's because he's shy.

ผมไม่มีทักษะภาษาอังกฤษมากเท่าไรนัก แต่ ผมพยายามจะใช้มันเพื่อสื่อสารกับลูกศิษย์ที่อยู่ในชมรม AV TEAM. ซึ่งมีบางคนสื่อสารกับผมได้. และมีอีกหลายคนไม่กล้าที่จะคุยด้วย. อาจจะเป็นเพราะเขาขี้อาย
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< November 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional November 28 2022 15:58:48