:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เอดส์ติดแล้วมีแต่ตาย
งานพยาบาลธนาคารโลกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดตัวรายงานสถานการณ์เยาวชนไทยในปัจจุบัน ที่สถาบัน ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม โดยระบุสาเหตุของการเสียชีวิตของเยาวชนชายอันดับหนึ่งคือ อุบัติเหตุ รองลงมาคือ ติดเชื้อเอชไอวี ขณะที่เยาวชนหญิงสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ติดเชื้อเอชไอวี และอุบัติเหตุ โดยเยาวชนมีการเสพสุรา สูบบุหรี่ การใช้ยาเสพติดประเภทต่างๆ และการมีเพศสัมพันธ์ด้วยอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ แต่สถิติการใช้ถุงยางอนามัยมีเพียงร้อยละ 10-30 เท่านั้น ส่งผลให้เยาวชนหญิงมีอัตราการตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้น โดยเยาวชนหญิงอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นจากในปี 2542 มีร้อยละ 31.8 เป็นร้อยละ 47.3 ในปี 2547

การศึกษารายงานระบุว่า เยาวชนไทยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย แต่คุณภาพของการเรียนการสอนอยู่ในระดับต่ำ ทักษะและความรู้ความเข้าใจต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ผ่าน ส่วนระดับอาชีวะหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ในรายงานยังเสนอแนะด้วยว่า หน่วยงานรับผิดชอบนโยบายด้านเยาวชนควรมีการประสานงานกัน และปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนให้เป็นนโยบายของภาครัฐ ไม่ใช่เป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

นางกานดา วัชราภัย รองปลัด พม. กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กไทยอายุ 6-24 ปี จำนวน 15,750,000 คน อยู่ท่ามกลางสังคมแก่งแย่งชิงดี และเกิดความเครียดจากการแย่งกันเรียน แย่งกันสอบ จนลืมคุณธรรมจริยธรรม จากการสำรวจรายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนช่วงปี 2547-2550 ของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน พบ อาทิ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
Comments
#1 | rong_nan on March 13 2008 00:22:21
การศึกษารายงานระบุว่า เยาวชนไทยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย แต่คุณภาพของการเรียนการสอนอยู่ในระดับต่ำ ทักษะและความรู้ความเข้าใจต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ยังมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ผ่าน

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ และพบปัญหานี้มายาวนานมาก ฝ่ายบริหารกลับเมินเฉยต่อการฝักทักษะขั้นพื้นฐาน กลับไปเน้นเรื่องกายภาพ ฝึกฝีมือ จนกระทั้งระดับการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษา อยู่ในขั้นย่ำแย่

ผมเขียนถึงเรื่องนี้มาหลายครั้ง... อยากให้หน่วยเหนือกำหนดความเข้มในเรื่องการสอนภาษาและคำนวณให้กับเด็กในระดับประถมให้มากขึ้น หากลยุทธฝึกทักษะพวกเขาให้ชำนาญ เพราะเมื่อพื้นฐานเรื่อง 2 เรื่องนี้ดี เชื่อว่ารายวิชาอื่นๆจะดีตามไปด้วย

ปัญหาอยู่ที่ว่าครูภาษา และครูคณิตศาสตร์ นั่นมีความเชี่ยวชาญมากหรือไม่ เพราะรู้ว่าในระดับประถมนั้นมีความขาดแคลน ใช้ครูสาขาอื่นมาสอนรายวิชาหลัก 2 อย่างนี้ .. มันคงเป็นเรื่องลำบากที่จะพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น

ทำยังไงดี....
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< February 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional February 24 2024 13:33:30