:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
News วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2556) เวลา 13.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ที่ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยนายประโยชน์ โสรัจจกิจ นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ซึ่งวาระการประชุมในวันนี้มีดังนี้ 1.เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 2.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 3.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2556

ก่อนเข้าวาระการประชุม นายอร่าม เทียนวงศ์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสมาคมฯผ่านทางนายกสมาคม เพื่อสมทบสร้างอาคารสำนักงานของสมาคมที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

3.1 สรุปการจัดการแข่งขันกอล์ฟสามัคคี น้องพี่ 121 ปี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยมีรายรับ 985,000.00 บาท มีรายจ่าย 277,729.00 บาท เงินคงเหลือ 707,271.00 บาท และเนื่องจากได้รับการบริการช่วยเหลือจากสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมฯเป็นอย่างดีมากมาโดยตลอด กรรมการการจัดการแข่งขันจะได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับกิจการสภานักเรียนไว้ใช้บริหารจัดการในโอกาสต่อไป
3.2 สรุปการจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับวงดุริยางค์โรงเรียน โดยขณะนี้กรรมการสมาคมได้ตกลงจัดซื้อเครื่องดนตรีจำนวน 31 ชิ้นให้กับวงดุริยางค์ แต่ในขณะนี้ได้รับมาก่อน 27 ชิ้น ใช้เงินทั้งสิ้น 1,782,000.00 บาท ทั้งนี้ผู้จำหน่ายเครื่องดนตรีเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งจึงบริการให้ในราคาพิเศษ

4. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ความก้าวหน้าการจัดงานคืนสู่เหย้า 121 ปี ร้อยหัวใจชาวเบญจมฯ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดย พ.ต.ท.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ ประธานจัดงานเป็นผู้รายงาน ทราบว่าการตระเตรียมงานทุกด้านดำเนินไปอย่างเต็มที่แล้ว เหลือเรื่องการจำหน่ายบัตรที่จะต้องขอให้สายชลทั้ง 5 ร่วมมือจำหน่ายบัตรให้หมดตามเป้าหมาย 400 โต๊ะ ที่ประชุมเสนอแนะเรื่องการทำประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบต่างๆ
4.2 ความก้าวหน้าสร้างอาคารสมาคมฯ ซึ่งในขณะนี้การก่อสร้างสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้ว กำลังปูพื้น อาคารหลังนี้จะเป็นจุดรวมพลังของศิษย์เก่า จะเป็นสำนักงานถาวรของสมาคมซึ่งศิษย์เก่าทุกรุ่นจะสามารถเข้ามาใช้ได้ สำหรับค่าใช้จ่ายการก่อสร้างนั้นที่ประชุมอนุมัติในหลักการให้นายกรีฑา ชูทับทิม ดำเนินการจัดจ้างได้ตามราคาจริงComments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 19 2024 10:30:50