:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
สมัครเข้าเรียนโรงเรียนเบญจมฯคับคั่ง
ฝ่ายบริหารวิชาการจากการที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2551 โดยดำเนินการรับสมัครกันในวันที่ 14-18 มีนาคม 2551 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้ปกครองเป็นจำนวนมากพากันนำลูกหลานเดินทางมาสมัครในวันแรกคับคั่งมากถึง 400 คนเศษ ประเภททั่วไป ทำให้เกิดการคับคั่งในการดำเนินการรับสมัครพอสมควร แต่เนื่องจากโรงเรียนได้ดำเนินการให้นักเรียนที่จะสมัครทุกคนกรอกข้อมูลในใบสมัครล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงทำให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะขั้นตอนการออกบัตรผู้เข้าสอบนั้นใช้ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำให้การออกบัตรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผิดพลาดน้อยมาก

สำหรับการกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียนนั้นได้รับเสียงบ่นบ้างตามสมควร เพราะเกิดความยุ่งยากในการลงข้อมูลเนื่องจากบางท่านไม่มีทักษะในการใช้โปรแกรมออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วถือว่าการรับสมัครในปีนี้เป็นไปด้วยความรเรียบร้อยและรวดเร็ว เนื่องจากการใช้โปรแกรมรับสมัครในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ปัญหาต่าง ๆ จึงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามปัญหาการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตยังคงมีอยู่ ซึ่งก็คงจะทำให้นักเรียนรุ่นต่อไปปรับตัวให้สามารถรับเทคโนโลยีอย่างนี้ได้ในอนาคต

ส่วนระเบียบการ หรือรายละเอียดการรับสมัครนั้น โรงเรียนทราบปัญหา และในปีต่อไปคงจะได้มีเอกสารแจกจ่ายให้ผู้ปกครอง หรือโรงเรียนต่างๆในเขตและนอกเขตเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบกันต่อไปComments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< March 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional March 03 2024 18:34:18