:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ผ่านการประเมินโรงเรียนสีเขียว
News เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 คณะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียว ของกฟผ. นำโดยนายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีประกาศและมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินจำนวน 18 โรงเรียน ที่ทำการใหญ่ กฟผ. ซึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียนเบญจมฯเป็นโรงเรียนหนึ่งในนั้น สำหรับโรงเรียนของเราผู้ที่รับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียวคือ ครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ จากกลุ่มสาระฯวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งทีมครูและนักเรียนเพื่อช่วยงานด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และทำงานอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งรางวัลที่ได้ในวันนี้คือ โล่ และประกาศเกียรติคุณบัตร ที่ประกาศให้ทราบว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้ผ่านการประเมินงานแล้ว จากนี้ไปโรงเรียนจะต้องดำเนินการต่อเพื่อรักษาสถานะโรงเรียนสีเขียวต่อไปในปีหน้า

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534 อนุมัติโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน

กฟผ. ได้ดำเนินโครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า โดยให้ประชาชนมีการใช้และผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยการจัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียว ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่เยาวชนในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีเขียว

1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนของชาติ
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทางความคิดด้วยตนเอง และการทำงานเป็นหมู่ขณะ

สาระสำคัญ

กฟผ. ได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวจำนวน 350 ห้อง ในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ กล่าวคือ ปี 2541 ได้ดำเนินการในโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 100 ห้อง ปี 2542 ได้ดำเนินการในระดับมัธยม จำนวน 100 ห้อง และในปี 2543-2544 ได้ดำเนินการทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 150 ห้อง ในห้องเรียนสีเขียว กฟผ. ได้ผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานต่างๆ รวมทั้งให้รู้จักการใช้อย่างรู้คุณค่า อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดมือหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอน้ำ พลังน้ำ และพลังแสงอาทิตย์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์พร้อม CD-ROM บรรจุโปรแกรมมัลติมีเดียชุดส่งเสริมกิจกรรมประหยัดไฟฟ้า อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถทำงานได้จริงด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจึงสามารถทดลองปฏิบัติเองได้และเห็นผลการปฏิบัติด้วยตนเองในระหว่างปี พ.ศ. 2541-2550 กฟผ. ได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ปัจจุบันมีห้องเรียนสีเขียว จำนวน 426 โรงเรียน

รายละเอียดนอกเหนือจากนี้อ่านได้ที่ Link
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 07 2023 17:28:31