:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1
ฝ่ายบริหารวิชาการจากการที่ได้มีการจัดการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ปี 2551 ในวันนี้ มีผู้ปกครองนำบุตรหลานเดินทางมาสอบกันตั้งแต่เช้า รถราที่ผู้ปกครองนำมานั้นเริ่มหนาตาและจอดกันเต็มพื้นที่โรงเรียนเมื่อเวลาประมาณ 8.30 น.

ผู้ปกครองพาลูกหลานไปตรวจดูชื่อและห้องสอบตามบอร์ดต่างๆที่โรงเรียนติดประกาศไว้ บางคนพาลูกหลานไปกราบขอพรพระบรมรูปพระพุทธเจ้าหลวง ร.5 เพื่อเป็นขวัญกำลังไจ จากนั้นก็รอคอยเวลากันอย่างกระวนกระวาย

การสอบเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 9.00 น. เมื่อนักเรียนเข้าห้องสอบแล้วจะต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าการสอบวิชาสุดท้ายจะเสร็จสิ้น สำหรับข้อสอบคัดเลือกนี้โรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ข้อสอบมาตรฐานจาก สำนักทดสอบมาตรฐาน ม.ศรีนครินทรวิโรตม์ ประสานมิตร จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าไม่มีรั่วไหล สามารถตรวจสอบได้

นักเรียนจะรู้ผลการสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2551 ซึ่งโรงเรียนจะประกาศให้ทราบกันต่อไป

ภายหลังจากประกาศผลแล้ว นักเรียนที่ผิดหวังจากการสอบ ผู้ปกครองจะต้องให้การดูแลโดยรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ สพท. ฉะเชิงเทรา เขต1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสายเลียบเมือง ต.บางตีนเป็ด ซึ่งจะได้จัดให้เข้าเรียนในโรงเรียนอื่นๆที่ยังรับไม่เต็มจำนวนต่อไป

สำหรับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์นั้น ยืนยันรับนักเรียนจำนวนที่ประกาศ โดยจัดรับตามลำดับคะแนนที่สอบได้จากมากไปหาน้อย ห้องเรียนละ 45 คน ทั้งนี้เพื่อโรงเรียนจะได้จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สมส.ต่อไป

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< March 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional March 04 2024 00:15:41