:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ต้อนรับกรรมการติดตามงานโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช
News เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายบริหาร และคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดเตรียมและต้อนรับการเข้ามาติดตามงานในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช หรือ Princess Jubilee Award ของกรรมการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เสนองานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าไปเพื่อให้กรรมการพิจารณาประเมิน และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวโดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 การเข้าติดตามงานในครั้งนี้เพื่อดูว่าโรงเรียนของเราได้ดำเนินการต่อยอดจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆบ้าง..อย่างไร

ดังนั้นฝ่ายบริหาร โดยผู้อำนวยการอำนาจ เดชสุภา จึงประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามงานในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการจัดแสดงงานบางส่วนบนชั้น 3 อาคารอนุสรณ์สมเด็จพระเทพฯ .. มีการบรรยายสรุป และจัดนิทรรศการเพื่อให้คณะกรรมการติดตามงานได้รับฟัง พร้อมทั้งประชุมเพื่อให้กรรมการติดตามงานได้ซักถาม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการติดตามงานด้วย

ในการนี้กรรมการติดตามงานได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แก่ครู และนักเรียนที่ไปให้การต้อนรับด้วย

สำหรับที่มาของโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชนั้น ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้จากลิ้งค์นี้ครับ Link http://www.bannasa.sc.chula.ac.th/project.html
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 03 2022 06:37:03