:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ฟุตบอลอคาเดมี่ เบญจมฯ
News ทีมนักฟุตบอลนักเรียนอายุ 13,14 ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีจำนวน 33 คน ทำการฝึกซ้อมและเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ปีนี้ สามารถชนะเลิศ 2 รายการ ได้แก่
1. ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 6 คน เทศบาลคัพ ครั้งที่ 1 ณ สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
2. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างโรงเรียน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภททีมชาย อายุ 15 ปี ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557

ผู้ฝึกสอนได้แก่
1. นายอำนาจ เดชสุภา ผู้ควบคุมทีม
2. นายโกศล กิตินิรันดร์กูล ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม
3. นายอภิลักษณ์ ศรีวงษ์ราชฎร์ ผู้ฝึกสอน
4. MR.KORNGA GEORGELIN ผู้ฝึกสอน
5. นายเกรียง แจ่มจำรัส ผู้ฝึกสอน
6. นายพฤกษ ชอบสวน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

รายชื่อนักฟุตบอล จำนวน 33 คน

1 เด็กชายพงศกร เพ่งพินิจ
2 เด็กชายชนวัฒน์ สมภูมิ
3 เด็กชายพุฒิพงศ์ ด่านตรวจสัตว์
4 เด็กชายยศพร อินทร์ทอง
5 เด็กชายภูชิตร์ ครุธสุวรรณ์
6 เด็กชายปิยวัฒน์ ใจสุริยา
7 เด็กชายโกมินทร์ มังกร
8 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ชัยพินิจ
9 เด็กชายพุฒิพงศ์ เกียรติวงศ์ทอง
10 เด็กชายภูมิภัทร ลออเลิศ
11 เด็กชายพิชญุตม์ พวงเงิน
12 เด็กชายอภิสิทธิ์ นักขะฤกษ์
13 เด็กชายปิยะวุฒิ ทับมณี
14 เด็กชายกฤษณะพล ถิ่นปรีเปรม
15 เด็กชายภานุวัตน์ วัฒนะ
16 เด็กชายณัฐวุฒิ มิ่งขวัญ
17 เด็กชายสุรกิจ เอี่ยมสะอาด
18 เด็กชายกฤษดา ผินนอก
19 เด็กชายพิเชษฐ เจริญศิลป์
20 เด็กชายพิพัฒพงศ์ เพ็งจันทร์
21 เด็กชายณัฎฐ์ หนูรักษา
22 เด็กชายสุทธิรักษณ์ สีทอง
23 เด็กชายธราดล กาจนะเดชะ
24 เด็กชายอนันต์ แก้วชา
25 เด็กชายนวดล แสนมั่น
26 เด็กชายวัชรา สุขศรี
27 เด็กชายณัฐภัทร กล่ำรัศมี
28 เด็กชายณัฐการ ฟูเฟื่อง
29 เด็กชายพีรพัฒน์ ร่วมกล้า
30 เด็กชายรณยุทธ ยังสุขศรี
31 เด็กชายศาสตรา วิลัย
32 เด็กชายบัณฑิต เถื่อนเทศ
33 เด็กชายธัญญากรณ์ วีรศิลป์
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 23 2024 04:59:54