:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน
งานพยาบาล วันนี้(20 สิงหาคม 2557) เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป งานพยาบาลของโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธรณสุขโรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับนักเรียนที่มีปัญเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการ ในที่นี้คือเด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือโรคอ้วนนั่นเอง โดยใช้สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษาเป็นที่ดำเนินกิจกรรมการอบรม โดยมีครูอัจฉรา สิขัณฑกนาค เป็นผู้ประสานงาน และดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม

นักเรียนที่คัดกรองมารับรู้สร้างความตระหนักในวันนี้มีจำนวน 89 คน เป็นนักเรียนชั้น ม.5-6

ทุพโภชนาการคืออะไร?

ทุพโภชนาการ (อังกฤษ: malnutrition) หมายถึงโภชนาการที่เลว ซึ่งอาจเกิดจากได้อาหารน้อยไป หรือมากไปก็ได้ การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ชาวไทยในท้องถิ่นชนบท และตามแหล่งเสื่อมโทรมในเมืองใหญ่ เป็นโรคขาดสารอาหาร ที่นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศนั้นมีอยู่ ๗ โรค คือ โรคขาดโปรตีนและแคลอรี โรคโลหิตจางจากการขาดเหล็ก โรคตาบอดจากการขาดวิตามินเอโรคเหน็บชาจากการขาดวิตามินบี๑ โรคปากนกกระจอก โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ และโรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน ในทางตรงกันข้ามประชาชนในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีไม่สนใจเรื่องโภชนาการ กินอาหารมากไปทุกวันก็มีโอกาสเป็นทุพโภชนาการประเภทโรคโภชนาการเกิน เช่น ไขมันสูงในเลือด และโรคอ้วน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายนั้น เป็นกิจกรรมพาสนุกแต่ได้ออกกำลังกาย โดยวิทยากรสอนท่าเต้นแอโรบิคจากวิดีโอคลิป ซึ่งสร้างขึ้นมาให้เห็นท่าก้าวเท้าตามจังหวะเพลง ซึ่งทำให้นักเรียนสนุก และถ้านักเรียนนำไปปฏิบตัิเป็นกิจวัตรประจำวัน น่าจะเป็นตัวช่วยให้น้ำหนักส่วนเกินของนักเรียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
http://youtu.be/7DcE1sKNGb0
BRR NEWS ขอเอาใจช่วยให้นักเรียนทุกคนที่เข้ารับความรู้ในวันนี้ประสบความสำเร็จเพื่อให้ได้สุขภาพที่แข็งแรงกลับคืนมาครับ
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 04 2023 12:55:16