:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
มสธ.โร้ดโชว์
News เมิ่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 อธิการบดีและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางมาที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เพื่อจัดกิจกรรมโร้ดโชว์ เสนอให้ฝ่ายวิชาการ และนักเรียนได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการแนะนำการเรียนต่อให้เป็นทางเลือกแก่นักเรียนชั้น ม.6 ด้วย จากข่าวเรื่องการบริหารงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทราบว่าได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของมหาวิทายาลัยทั่วประเทศ

(ข่าวจากนครโพสต์) ...รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่าถึงนโยบาย มสธ. กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่าได้ยึดแนวทาง มสธ. I - DU ( ICT - Driven University) ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจไอซีที และภาษาเป็นอาวุธ” โดยมุ่งบริการความรู้ทางวิชาการหลากหลายสาขาเข้าสู่อาเซียน ในขณะเดียวกันก็ได้เน้นความสำคัญในการพัฒนาด้านไอซีทีและภาษาควบคู่กัน สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลของ มสธ.มีนโยบาย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ ( international program ) ในระดับปริญญาโท แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน และในขณะนี้ในการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ระดับของ มสธ. ได้สอดแทรกเพิ่มความรู้ด้านอาเซียน

“ในปี พ.ศ.2557-2558 จะมีหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขาวิชา อาทิ หลักสูตร บริหารธุรกิจ MBA และหลักสูตรอาเซียนศึกษา Asian Studies ซึ่งพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิด 5 แห่งในเอเชีย ทั้งนี้รวมถึงโครงการสัมฤทธิบัตรนานาชาติด้วย นอกจากนี้ มสธ. ยังมีการเรียนการสอนรายวิชา ที่เป็นหลักสูตรสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ 10 อาชีพ รวมทั้งภาษาจีน ภาษาเขมร เพื่อพัฒนาคนไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย”

อธิการบดี มสธ. กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งระดับปริญญาตรี – โท – เอก การบริการทางวิชาการให้แก่สังคม กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ในการให้โอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา อาทิผู้พิการประเภทต่างๆ ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน ตลอดจนจัดกิจกรรมให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่สังคมด้วยการฝึกอบรม, การสร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด เพื่อพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การให้บริการ e-books ให้บริการdownload ฟรี มีสถานีโทรทัศน์เคเบิล STOU Channal ที่สามารถเปิดรับชมรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการร่วมมือกับเครือข่าย โดยจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. จะตอบสนองกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ระดับชุมชนระดับชาติ และระดับโลกให้สอดคล้องกับปณิธานที่ว่า "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”หรือ Open lifelong learning for all.
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 03 2022 13:16:32