:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ศธ.ให้ดึงชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด
Newsศธ.ยํ้าโรงเรียนต้องดึงชุมชนร่วมแก้ยาเสพติด

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ว่า ที่ประชุมมีความกังวลถึงปัญหายาเสพติดที่กำลังกลับมาระบาดรอบใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยพบว่าปัจจุบันปัญหาในกลุ่มประถมถึงมัธยมต้นส่วนใหญ่จะเป็นการดมกาวและสารระเหย ขณะที่เด็กม.ปลายจะมีปัญหายาบ้า ส่วนกลุ่มเด็กที่ครอบครัวมีฐานะจะมีปัญหาการใช้ ยาไอซ์ สำหรับเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้นิยมใช้ยาเสพติดประเภทสี่คูณร้อย

ดร.จรวยพร กล่าวต่อไปว่า จากรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งสำรวจโดยสำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัด ศธ. เมื่อ ปี 2550 จากจำนวนนักเรียนที่รายงานมาทั้งสิ้น 5,785,442 คน พบเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ยา 5,662,173 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.87 เคยใช้ยาและเลิกใช้แล้ว 1,531 คน คิดเป็นร้อยละ 0.026 โดยในจำนวนนี้เป็นผู้เคยใช้สารเสพติดประเภทยาบ้ามาก ที่สุด 639 คน กัญชา 332 คน สารระเหย 234 คน กระท่อม 168 คน ยาอีและฝิ่น ประเภทละ 20 คน ยาเค 17 คน โคเคน 10 คน เฮโรอีน 8 คน และอื่น ๆ 83 คน

ปลัดศธ.กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มที่ยังใช้ยาอยู่ มีจำนวน 689 คน คิดเป็นร้อยละ 0.012 แบ่งเป็น ใบกระท่อม 331 คน ยาบ้า 138 คน กัญชา 119 คน สารระเหย 42 คน ฝิ่น 10 คน ยาเค 4 คน กัญชา 1 คน และอื่น ๆ 44 คน ส่วนกลุ่มที่บำบัดรักษาหายแล้วมี 520 คน ร้อยละ 0.008 ขณะเดียวกันพบนักเรียนที่สงสัยว่าจะค้า ยาบ้า 41 คน ส่วนกลุ่มที่ใช้เหล้าและบุหรี่มี 120,488 คน ร้อยละ 2.08 ทั้งนี้เด็กที่ใช้ยาเสพติด ทาง ศธ.จะถือว่า เป็นผู้ป่วยและส่งตัวไปบำบัดรักษา โดยสถานภาพความเป็นนักเรียนยังคงอยู่ และจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

“สถานศึกษาจะต้องมีระบบการดูแลเด็ก มีแผนงาน และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะถึงแม้เราจะดูแลเด็กในสถานศึกษาได้ แต่เมื่อออกไปเจอกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุก็อาจจะเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดได้ ดังนั้นการดึงชุมชนเข้า มาร่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ สสส.จะมีสื่อ การสอนแจกให้โรงเรียนได้นำไปใช้ด้วย และที่ประชุมยังเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ของ สสส.ที่ จะค้นหาโรงเรียนต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอละ 1 แห่ง รวม 926 อำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบดีเด่น 10 แห่ง สำหรับขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป” ปลัดศธ.กล่าว.

Comments
#1 | rong_nan on April 04 2008 13:18:40
โรงเรียนของเราอยู่ในชุมชนเมือง และนักเรียนของเราก็ต้องยอมรับว่ามีพฤติกรรมเสียงในเรื่องยาเสพติด ซึ่งฝ่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็พยายามที่จะเข้าใจ เข้าถึง นักเรียนเหล่านั้น

แต่เพราะมีปัจจัยมากมายที่ทำให้การดูแลทำได้ไม่ทั่วถึง จึงเป็นเรื่องน่าห่วง

เรื่องหนึ่งในปัจจัยดังกล่าว คือ จำนวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินพอดี และอีกปัจจัยหนึ่งคือความรักลูกหลานมากเกินไป และน้อยเกินไปของผู้ปกครองบางคน เป็นปัญหาที่ทำให้เด็กหลายคนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอย่างยิ่ง รวมถึงปัจจัยภายนอกโรงเรียนที่มีสิ่งเร้าให้เด็กเดินเข้าหาอย่างง่ายดาย

ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนคงต้องระดมความคิดแก้ปัญหากันให้จริงจังครับ
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< April 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional April 15 2024 16:37:57