:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาสังคมศึกษาฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
สังคม ศาสนา วัฒนธรรมวันนี้ (20 ธันวาคม 2557)รับรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี จากครูเยาวลักษณ์ แถบทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ว่าส่งเข้าแข่งขันในนามเขต สพม.6 จำนวน 5 รายการ มีผลดังนี้

1. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ได้ ลำดับที่ 6 ได้คะแนน 86 คะแนน เหรียญทอง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. เด็กหญิงกษมา ประเสริฐ 2. เด็กหญิงนันทิพร กวีชัยสมบุญ 3. เด็กหญิงพรนภัส ทองรวยจริง 4. เด็กหญิงพีรดา วิสุทธาจารย์ 5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พนาสนธิ์

2. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้ลำดับที่ 35 ได้คะแนน 83.64 คะแนน เหรียญทอง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นางสาวปิยะธิดา สิริพิพัฒน์กุล 2. นางสาวปิยาภรณ์ จินตนารัตนกุล 3. นางสาววริษา ท้วมละมูล 4. นางสาวศหัทยา สุวรรณเนกข์ 5. นางสาวสุจิตราภา อิดอ่อน

3. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ได้ลำดับที่ 11 ได้คะแนน 85 คะแนน เหรียญทอง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. เด็กหญิงชฎารัตน์ โชคพานิชศิริ 2. เด็กหญิงณัฏฐาวีรยา สุวรรณนพเก้า 3. เด็กหญิงมาริสา สมมิตร 4. เด็กหญิงวิศัลยา เกตุตุ้ม 5. เด็กหญิงศุภรัตน์ จุลมิตร

4. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้ลำดับที่ 4 ได้คะแนน 82.5 คะแนน เหรียญทอง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นายครรชิต เข็มทอง 2. นางสาวธนัฐตา ถนอมใช้ 3. นางสาวนริสรา พูนศรี 4. นางสาวพิมพ์ชนก มูลเกษ 5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพ็งจันทร์

5. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ได้ลำดับที่ 34 ได้คะแนน 75.32 คะแนน เหรียญเงิน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นายปวริศ ทองประสิทธิ์ 2. นายปิยภูมิ คนใจบุญ 3. นายพงศ์พล วิริยะไกรกุล 4. นายพุฑฒิ เจริญนวรัตน์ 5. นายสิริวัฏ ศรีเกษม
ขอบคุณคุณครู และนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฝึกฝนจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แม้ไม่ได้ไปต่อ ต่างก็รู้ความสามารถเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากันต่อไป
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< June 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 19 2024 02:55:21