:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
นักเรียนสอบติด ม.1/2558 รายงานตัว
News วันนี้ (2 เมษายน 2558) เป็นวันที่ สพฐ. กำหนดให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อของนักเรียน ม.1 ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ สำหรับบรรยากาศในเช้าวันที่ 2 เมษายน 2558 คึกคักตั้งแต่เช้า มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมารอรายงานตัวกันมากมาย แต่ทั้งนี้โรงเรียนได้ทำประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ผ่าเนเว็บไซต์ไปแล้ว จึงทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องความคับคั่ง นักเรียนที่สอบได้ชั้น ม.1 ทั้งในเขตพื้นที่บริการและทั่วไป รวมถึงนักเรียนที่สมัครใจเรียนที่เบญจมฯศูนย์บางเตย ตามเดินทางมารายงานตัวกันอย่างพร้อมเพรียง ส่วนนักเรียนที่ประกาศเป็รายชื่อสำรองนั้น ก็ต้องรอคอยต่อไปว่าจะมีใครสละสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งโรงเรียนจะได้ดำเนินการประกาศเรียกตัวกันต่อไปแทนผู้สละสิทธิ์(ถ้ามี)

เพื่อคลายความสงสัยของผู้ปกครองและนักเรียนหลายๆคนว่าโรงเรียนดำเนินการจัดลำดับคะแนน/และประกาศรายชื่อผู้สอบได้อย่างไร ขออธิบายให้ทราบเพื่อคลายข้อสงสัยดังนี้

ก่อนอื่นขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่โรงเรียนดำเนินการตามคำอธิบายด้านล่างนี้ดำเนินการไปตามแนวทางของ สพฐ. ที่กำหนดให้โรงเรียนปฏิบัติตาม ซึ่งโรงเรียนก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบแล้วก่อนเปิดการรับสมัครนักเรียน 2558

ที่เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและดำเนินตามกระนวนการทำคะแนนสอบจัดเรียงลำดับจนได้รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าได้ตามจำนวนจากมากไปหาน้อย ตามนโยบายเปิดโอกาสให้เด็กในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของเบญจมราชรังสฤษฎิ์ที่เปิดให้เด็กที่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้านของพ่อแม่ปู่ย่าตายายในเขตอำเภอเมืองมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้สิทธิเรียงคะแนนสอบรวมกับนักเรียนประเภททั่วไป กล่าวคือ การดำเนินการจัดเรียงคะแนนนั้นจะนำเด็กทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการที่ผ่านการสอบ มาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยโดยไม่แยกว่าเป็นในพื้นที่หรือทั่วไป แล้วตัดคะแนนน้อยที่สุดคือคนที่ 150 แต่ถ้าคนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันมากกว่า 1 คน จะรับทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็น 151 หรือ ...

จากนั้นจะเป็นการจัดการกับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเพียงอย่างเดียว โดยตรวจสอบว่ามีนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครในเขตพื้นที่บริการคนใดมีรายชื่อในการประกาศรายชื่อประเภทนักเรียนทั่วไปแล้วบ้าง กรรมการจะตัดรายชื่อเหล่านั้นออกไป แล้วจัดเรียงคะแนนนักเรียนประเภทสอบในเขตพืันที่บริการเสียใหม่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยแล้วพิจารณาตัดลำดับคะแนนถึงคนที่ 150 .. และเช่นกันถ้าคนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันจะประกาศรับเข้าเรียนด้วย อาจจะเป็นคนที่ 151 หรือ.... ซึ่งมีไม่มากหรือไม่มีเลยก็ได้

หวังว่าการอธิบายนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ตามแนวทางนโยบายการรับนักเรียนของโรงเรียนแข่งขันสูงของ สพฐ. ที่กระทำอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 06 2022 15:58:52