:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
รับมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1
News วันนี้ (8 เมษายน 2558) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นวันที่โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนจัดดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ตามปฏิทินปฏิบัติการของ สพฐ. กำหนด ให้โรงเรียนปฏิบัติตาม ซึ่งที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ก็มีการจัดดำเนินการ โดยจัดแบ่งกลุ่มรับมอบตัวห้องละ 30 คน โดยคุณครูที่รับคำสั่งมอบหมายงานจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการไปตามกระบวนการหรือแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กำหนด

การดำเนินการรับมอบตัวเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากนักเรียนทุกคนได้รับข่าวสารจากโรงเรียน 2 ทาง คือทางหนึ่งผู้ปกครองรับทราบจากการประชุมแจ้งแนววิธีการปฏิบัติอย่างละเอียด และทางที่สองเป็นการแจ้งข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน พร้อมกันนั้นได้แจ้งให้ผู้ปกครองและ/หรือ นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตน พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารใบมอบตัว และประวัติส่วนตน รวมถึง Bill Payment ที่ยื่นชำระค่าใช้จ่ายกับธนาคาร ออกมาเพื่อยื่นต่อกรรมการรับมอบตัว ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 98% ปฏิบัติตามโปรแกรมที่โรงเรียนจัดทำไว้ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ยังปฏิบัติไม่ถูกนั้น งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้เตรียมห้องคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อให้นักเรียนส่วนนั้นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

และสำหรับนักเรียนที่มีชื่อในประกาศของโรงเรียน แต่ผู้ปกครองไม่นำตัวมามอบตัวเข้าเรียนในวันที่ 8 เมษายน 2558 นี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเรียนในโรงเรียนเบญจมฯ .. ฝ่ายดำเนินการรับนักเรียนจะทำประกาศเรียกนักเรียนตัวสำรองลำดับถัดไปขึ้นมามอบตัวเข้าเรียนแทน... ซึ่งขอให้ท่านได้ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไปครับ
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 06 2022 14:36:28