:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
มีผู้สมัครเข้าอบรม MOODLE หลากหลายโรงเรียน
งานเทคโนฯการศึกษาและเป็นที่น่ายินดีมากที่มีคุณครูจากต่างโรงเรียนสนใจส่งใบสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก เป็นข้อสังเกตว่าน่าจะยังมีคุณครูอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ทราบข่าวเนื่องจากไม่เคยเปิดเข้ามายังเว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมฯ

ในโลกข้อมูลข่าวสารอย่างปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ขององค์กรเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมี ทั้งเพราะเป็นเครื่องมือกระจายข่าวคราวได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ที่คุณครูทุกท่านจะต้องแสวงหาข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์มาพัฒนางานของตนเอง

เมื่อหลายปีก่อนเมื่อพูดถึงอินเตอร์เน็ตดูเหมือนจะเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่เมื่อมาถึงวันนี้อินเตอร์เน็ตเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกหลานของเราไปแล้ว เชื่อว่ามีครอบครัวหลายหมื่นหลายแสนครอบครัวมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเรียบร้อย ทั้งนี้เพราะราคาค่าบริการขั้นต่ำนั้นถูกลงระดับ 100 มิใช่ระดับ 1000 เหมือนเมื่อก่อน แถมความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในระบบเครือข่าย ADSL

เมื่อวานนี้(1 พค.)ได้สอบถามนักเรียนระดับชั้น ม.1 ที่มาเข้าค่ายสัมพันธ์ที่โรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตในบ้าน ปรากฏว่ามีนักเรียนประมาณ 85-90% ที่ครอบครัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเรียบร้อย ดังนั้นจึงมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่บ้านได้อย่างไม่ยากเย็น

โปรแกรม MOODLE โปรแกรมที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ จึงเป็นคำตอบหนึ่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนในแต่ละรายวิชา แล้วแต่ใครจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากันเท่านั้น

สำหรับการอบรมครูให้สามารถใช้โปรกกรม MOODLE พัฒนาการเรียนการสอนของตนเองในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งในหลายครั้งที่จัดให้ในโรงเรียนเบญจมฯ แต่ครั้งนี้เป็นพิเศษตรงที่เปิดโอกาสให้เพื่อครูจากโรงเรียนอื่นมาร่วมด้วยช่วยกันเท่านั้น..... ถ้ามีคุณครูมีความประสงค์จะอบรมมากเกินที่ประกาศในครั้งนี้ งานเทคโนโลยีก็จะพิจารณาเปิดให้การอบรมครั้งต่อไป

Comments
#1 | rong_nan on May 02 2008 04:22:36
รายชื่อคุณครูที่รับสมัครไว้
1. น.ส.ดาวเรือง ศรีหทัย โรงเรียนวัดสองคลอง
2.นางอำไพ วณิชเจริญการ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
3.นายสุชาติ บุญญาวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
4.นางเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
5.นางสมลักษณ์ สิยาโน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
6.นางมยุรี อรุณพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
7.น.ส.สุนีภรณ์ ศิวรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
8.นายยงยุทธ มานะประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
9.นางกาญจนา ศัพท์เสนาะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
10.นางสุนันท์ สัตยาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
11.น.ส.สายใจ ตันเหลียง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
12.นางอัมพร จตุนิรัติศัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
13.นางประทุม อมรนพกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
14.นางสุนิศา บุญชู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
15.นางนพวรรณ์ ธงเดชัย โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
16.น.ส.ทัศนีย์ มีสมบัติ กศน.ฉะเชิงเทรา
17.นายวนิชัย แสงหม่น โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
18.น.ส.ขวัญใจ ยิ่งรุ่งเรือง โรงเรียนปัญจพิทยาคาร
19.นางวนิดา วงษ์นิล โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
20.น.ส.รัชนี มโนอิ่ม โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
21.น.ส.ภรทิพย์ บุญจันทร์ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
22.น.ส.ภคินี สันตติกุล โรงเรียนดัดดรุณี
23.น.ส.จริยา ราศีพงศ์พิมล โรงเรียนดัดดรุณี
24.น.ส.กัลยา ในบรรจง โรงเรียนดัดดรุณี
25.น.ส.ศิริมน เกตุชาติ โรงเรียนดัดดรุณี
26.นางวรารัตน์ วงศ์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
27.นายทองสุข เอี่ยมศิริ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
#2 | rong_nan on May 02 2008 11:27:37
เต็มแล้วครับ 3 คนสุดท้ายคือ

28.นางจิรวรรณ วิรัชกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
29.น.ส.เมทินี หัสดิพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
30.น.ส.รุ่งรัตน์ ยิ้มเนียม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
31.นางประภาพรรณ จุฬะวนะพันธุ์

ขอให้ทุกท่านเตรียมตัว โหลดคู่มือ moodle จาก http://203.113.10...e_learning ไปศึกษาล่วงหน้าก่อนนะครับ
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 04 2023 11:41:04