:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ปิดค่าย TOT Young Club
News จากการที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้ลงนามความร่วมมือโครงการ TYC หรือ โครงการ TOT Young Club ปี 2558 กับ TOT ม.ราชภัฏฯ และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไปเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 แล้วนั้น พร้อมกันนั้นโรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนจำนวน 15 คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายไปกลับอบรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้โซเชียลมีเดีย ช่วยชุมชนบ้านใหม่ สร้างการตลาด โดยทำสื่อผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยทำการอบรมการใช้ ICT ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เป็นเวลา 3 วัน

วันนี้เป็นวันเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีการมอบวุฒิบัตร และมอบหมายงานให้กลุ่มนักเรียนได้ปฏิบัติ โดยเริ่มจากวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่เทศบาลเมืองมีโครงการเปิดงานตลาดบ้านใหม่ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม ศกนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามต้องการ นักเรียนกลุ่มที่เข้ารับการอบรมจะเข้าไปบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ เพื่อนำมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมายที่ TYC ตั้งความหวังไว้ โดยจะทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของ TOT เพื่อได้สื่อมานำเสนอต่อไปComments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2023 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 06 2023 14:45:54