:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เลือกตั้งประธานนักเรียน
News วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. งานสภานักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายนพนัย จันทร์เจริญ ชั้น ม.5/10 พรรค Brr Fight For Future 2.นายปฏิพล คงภิรมย์ชื่น ชั้น ม.5/6 พรรค Brr Revolution และ 3.นายศิริวัฒน์ ตันตินิยงคกุล ชั้น ม.5/7 พรรค The Primary Season 2 ซึ่งวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล้อเลียนแบบมาจากการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ของ กกต. และในกิจกรรมวันนี้เป็นปีแรกที่มีการให้ระยะเวลาเลือกตั้งนานหลายชั่วโมง มีหน่วยเลือกตั้ง 3 จุด

จุดแรกที่ใต้อาคารสมเด็จพระเทพฯ เป็นหน่วยเลือกตั้งของนักเรียนระดับชั้น ม.5-6 จุดที่สองที่สนามระหว่างอาคาร 1 และ 3 เป็นหน่วยเลือกตั้งของนักเรียนชั้น ม.3 -4 และจุดที่สามที่ใต้อาคาร 7 เป็นหน่วยเลือกตั้งของนักเรียนระดับชั้น ม.1-2

ทั้ง 3 หน่วยเลือกตั้งจะมีคุณครูและกรรมการสภานักเรียนเป็นกรรมการดูแลให้เป็นไปตามกติกาที่กำหนด นักเรียนทุกคนที่จะเข้าเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน... ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์

การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< November 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional November 28 2022 01:42:31