:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปี กศ.2559
News วันนี้ เวลา 9.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ทั้งนี้ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษทั้งวิทย์-คณิต และ IEP เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงระเบียบการต่างๆตามข้อกำหนดในท้ายประกาศผลการเรียนที่แจ้งให้ทราบแล้ว ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ร่วมชี้แจง และเล่าประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนห้องพิเศษวันนี้ เริ่มจาก ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและชี้แจงเรื่องจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษทั้ง 2 ประเภท จากนั้น ผศ.ดร.สำรวม บัวประเสริฐ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พูดถึงความสำคัญการสอนพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษในเวลาวันเสาร์ ตามด้วย ผศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เล่าประสบการณ์การสอนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ห้องเรียนพิเศษที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองฟัง

เสร็จแล้วครูพัฒนาพร ศรีหิรัญ หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ได้สรุปภาพรวมการจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษที่ผ่านมา รวมถึงครูพิมล เสงี่ยมพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ สรุปภาพรวมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ IEP

สุดท้ายนายสุทนต์ พรหมนิยม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรับมอบตัว ได้แก่ค่าใช้จ่ายต่างๆ การรับสิทธิประโยชน์จากการช่วยเหลือของภาครัฐ แนวทางการชำระเงินระดมทรัพยกรผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนจัดบริการในราคายุติธรรม

จากการประเมินด้วยการสังเกตพบว่าการประชุมครั้งนี้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในข้อชี้แจงของผู้บริหาร ครูผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพึงพอใจต่ออาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุมและเล่าประสบการณ์การสอนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียน

สำหรับช่องทางพิมพ์บิลเปย์เม้นท์ และกรอกข้อมูลใบมอบคัวท่านสามารถเข้าทางช่องทางลิ้งค์ที่นี่ได้ครับ Link BILL PAY MENT & กรอกข้อมูล-พิมพ์ใบมอบตัว

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 08 2022 00:51:59