:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 วิชาศิลปะ
ศิลปศึกษา ได้รับรายงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ของเบญจมฯแจ้งว่า การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในเข สพม. เขต6 ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นดังนี้

-การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น
ด.ญ.จิดาภา วันวงษ์ ม.3/5
ได้รางวัลเหรียญทอง 1
-การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.ปลาย
นายกฤษณพงศ์ หงส์วาณิชสกุล ม.5/8
ได้รางวัลเหรียญทอง 1

-การแข่งขันภาพวาดระบายสี ม.ต้น
ด.ญ.ธัญจิรา ตันติวัฒนทรัพย์ ม.1/2
ได้รางวัลเหรียญเงิน
-การแข่งขันภาพวาดระบายสี ม.ปลาย
น.ส.พรหมพร ล่ามกิจจา ม.4/1
ได้รางวัลเหรียญทอง 3

-การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม.ต้น
ด.ช.ชยกร มณฑาทิพย์ ม.3/5
ได้รางวัลเหรียญทอง 1
-การแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ม.ปลาย
นางสาวศศิธร กรกุมสิน ม.4/6
ได้รางวัลเหรียญเงิน

-การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.ปลาย
นางสาวพรพรหม ล่ามกิจจา 4/4
ได้รางวัลเหรียญทอง 1

-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.ต้น
ด.ญ.ธีรญา แป้นสมบูรณ์ ม.3/2
ได้รางวัลเหรียญเงิน
-การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)ม.ปลาย
น.ส.รัชดา อังวัชรปราการ ม.5/10
ได้รางวัลเหรียญทอง 2

-การแข่งขันประติมากรรม ม.ปลาย
1.น.ทัชชกร หงษ์วะชิน ม.4/7
2.น.ส.ปุณยวีร์ อ่ำขำ ม.4/7
3.น.ประกฤษฎิ์ ร่มโพธิ์ ม.4/15
ได้รางวัลเหรียญทอง 2


Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< February 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional February 29 2024 06:35:22