:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
Newsวันนี้(3 ธันวาคม 2559)ได้รับข่าวสารจากครูชูเชิด พุทธเจริญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิดได้ประกาศผลการตัดสินการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 2559 จำนวนนักเรียนมากกว่า 2000 คน ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เป็น 1 ใน 4 โรงเรียน ได้รับโล่,เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาทสำหรับผลการตัดสินทั้งหมดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท มี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 4 โรงเรียน ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท คือ
1.โรงเรียนพยัฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
2.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทุกคนที่ร่วมใจกันทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ ผู้ดูแลห้องเรียนสีเชียว และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนในกลุ่มงานห้องเรียนสีเขียว ที่ตั้งใจผลักดันโครงการนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจนผ่านการประเมิน ... และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวบ้านเบญจมฯทุกคนจะยังคงช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากันต่อไป
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 04 2022 18:52:21