:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ครู 20 คน เรียนทำ E-Book
งานเทคโนฯการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งทีคุณครูจำนวน 20 คน สละเวลาหลังเลิกเรียน 1 ชั่วโมง ไปนั่งเรียนรู้การทำหนังสืออีเลคทรอนิค หรือที่เรียกว่า E-Book ที่ห้องเรียนอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เป็นโครงการร่วมมือที่มีงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นหัวหอกจัดดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูเบญจมฯ

โครงการนี้จะเริ่มเรียนเริ่มฝึกกันตั้งแต่วันที่ 21 กค. ไปจนถึงวันที่ 1 สิิงหาคม เป็นเวลาติดต่อกัน 10 วัน วันละประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นการให้ความรู้โดยการสาธิตให้ทำตาม พร้อมกับให้แบบฝึกไปฝึกกันต่อที่บ้านสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรหลักให้ความรู้เรื่องการสร้าง E-Book คือครูเกียรติศักดิ์ มั่นจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่มีความรู้ความชำนาญการด้านกราฟิกดีไซน์เป็นอย่างดี ในการจัดอบรมครั้งนี้ ครูเกียรติศักดฺ์ ได้จัดเตรียม templates ไว้ให้ครูได้ใช้กันหลากหลายรูปแบบ แทบจะเรียกได้ว่าเพียงเลือกมาใช้ประกอบ E-Book ตามความชอบก็ได้แล้ว

การเริ่มเรียนรู้วันแรกสอนให้คุณครูใช้โปรแกรม photoshop จัดการรูปภาพให้ได้ก่อน เพื่อเตรียมไปสู่การสร้างหนังสือที่สวยงามต่อไป

คุณครูที่มารับความรู้ตามความสมัครใจครั้งนี้นั้นมีจำนวน 20 คน ดังนี้

ครูอาภรณ์ รัตตะมณี ครูวิจิตร ตั้งวัฒนารัตน์ ครูกิติมา กุลบุตร์ ครูสุมาลี ตันตราวงศา ครูรัชนีวรรณ พาลพ่าย ครูวรวิทย์ พาลพ่าย ครูเรณู ปุณวัฒน์ ครูสมพร พ่วงมาลี ครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์ ครูสมลักษณ์ สิยาโน ครูยงยุทธ มานะประดิษฐ์ ครูวัลลภา รักษาจิตร์ ครูสุนิศา บุญชู ครูสายใจ ตันเหลียง ครูสุนันท์ สัตยาภรณ์ ครูวิมล นันทวิจิตร ครูสุดารัตน์ กุลจงเจริญเลิศ ครูมยุรี อรุณพันธุ์ ครูชาลี วัฒนาภิรมย์ ครูทองคลัง โพธิสวัสดิ์ภายหลังจากทั้งหมดได้สร้างหนังสือเสร็จเรียบร้อย งานเทคโนฯจะได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนต่อไป
Comments
#1 | rong_nan on July 23 2008 11:56:46
คุณครูืั้เข้ารับความรู้วันที่ 22

ครูสุมาลี ตันตะราวงศา ครูวรวิทย์ พาลพ่าย ครูรัชนีวรรณ พาลพ่าย ครูวิจิตร ตั้งวัฒนารัตน์ ครูอาภรณ์ รัตตะมณี ครูเรณู ปุณวัฒน์ ครูสมลักษณ์ สิยาโน ครูยงยุทธ มานะประดิษฐ์ ครูมยุรี อรุณพันธุ์ ครูสุนิศา บุญชู ครูสุนีภรณ์ ศิวรานนท์ ครูสุกัลยา อารมย์เสถียร ครูกิติมา กุลบุตร ครูวัลภา รักษาจิตร์ ครูวิมล นันทวิจิตร ครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์ ครูชาลี วัฒนาภิรมย์

วันที่ 2 นี้ ครู สามารถตบแต่งภาพได้มากขึ้น ด้วยโปรแกรม photoshop
#2 | rong_nan on July 23 2008 12:01:01
วันนี้ครูติดภารกิจกันหลายคน

มีครูเข้ามาฝึกทักษะ ดังนี้

ครูรัชนีวรรณ พาลพ่าย ครูสมลักษณ์ สิยาโน ครูสุมาลี ตันตะราวงศา ครูเรณู ปุณวัฒน์ ครูยงยุทธ มานะประดิษฐ์ ครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์ ครูสมพร พ่วงมาลี ครูวรวิทย์ พาลพ่าย ครูสุนิศา บุญชู ครูมยุรี อรุณพันธุ์ ครูสุกัลยา อารมย์เสถียร ครูสายใจ ตันเหลียง ครูวิมล นันทวิจิตร ครูชาลี วัฒนาภิรมย์

วันนี้มีการฝึกสแกนรูปด้วย ครูมีความสามารถใช้ photoshop เพิ่มมากขึ้น
#3 | rong_nan on July 25 2008 10:50:35
24/07/51
วันนี้คุณครูเกาะติดความรู้ มาฝึกปรือวิทยายุทธกันต่อหลายคนทีเดียว

ครูสุมาลี ตันตะราวงศา ครูสมพร พ่วงมาลี ครูสุนีภรณ์ ศิวะรานนท์ ครูสมลักษณ์ สิยาโน ครูรัชนีวรรณ พาลพ่าย ครูเรณู ปุณวัฒน์ ครูสุนิศา บุญชู ครูสายใจ ตันเหลียง ครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์ ครูวิมล นันทวิจิตร วรวิทย์ พาลพ่าย ครูสุกัลยา อารมย์เสถียร ครูทองคลัง โพธิสวัสดิ์ ครูชาลี วัฒนาภิรมย์ (14)
#4 | rong_nan on July 25 2008 10:53:47
ย่างเข้าวันที่ 5
ช่วงนี้หลายคนสามารถตบแต่งภาพด้วย photo shop ได้คล่องตัวมากขึ้น วันนี้ มีครู 17 คน มาฝึกวิทยายุทธ์

ครูพรชัย ครูวรวิทย์ ครูฃาลี ครูทองคลัง ครูสุกัลยา ครูยงยุทธ ครูสมลักษณ์ ครูมยุรี ครูวรารัตน์ ครูวิมล ครูอัมพร ครูสุมาลี ครูเรณู ครูสมพร ครูสุนิศา ครูสุดารัตน์ ครูสายใจ
#5 | rong_nan on July 28 2008 11:05:39
เริ่มต้นเรียนรู้ desktop auther คุณครูสนใจกันดีจริงๆ...เราทำได้

ครูวิจิตร ครูรัชนีวรรณ ครูวรวิทย์ ครูสุกัลยา ครูสุนีภรณ์ ครูชาลี ครูยงยุทธ ครูทองคลัง ครูมยุรี ครูสมลักษณ์ ครูสุมาลี ครูสุนันท์ ครูสุนิศา ครูสายใจ ครูวรารัตน์ ครูวิมล

เดี๋ยวไม่นานคงได้เห็นหน้าตา E-Book ของแต่ละคนแล้วละคร้าบบบบ
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 26 2024 04:22:26