:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
กลุ่มสาระคณิตฯและคอมฯรับรางวัล
คณิตศาสตร์วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ ดังรายการต่อไปนี้

1. การแข่งขันประกวดภาพเคลื่อนไหว ประเภทนักเรียน-นักศึกษา-อาชีวศึกษาในโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560" ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้
นายโรจน์นัสถ์ คัยนันทน์ ชั้น ม.6/5 และนางสาวธัญกาญจน์ เดชะรักษา ชั้น ม.6/5 เงินรางวัล 50,000 บาท

2. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2560 International Teenagers Mathematics Olympiad ( ITMO2017)
-รางวัลเหรียญเงินประเภทบุคคล
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภททีมบุคคล
-รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทกลุ่มบุคคล
-รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมสูงสุด
ได้แก่ เด็กชาย วรัชญ์ พาลพ่าย ครูผู้ฝึกซ้อม นางวิเชียร ขันคำ นางรัชนีวรรณ พาลพ่าย

3. การแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET) โดย สสวท.
ชั้น ม.2 -รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ เด็กชายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์ ชั้น ม.2/1
ครูผู้ฝึกซ้อม นางเรณู ปุณวัฒน์ นางรัชนีวรรณ พาลพ่าย
ชั้น ม.3 -รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ
เด็กชาย วรัชญ์ พาลพ่าย ชั้น ม.3/2
ครูผู้ฝึกซ้อม นางวิเชียร ขันคำ นางรัชนีวรรณ พาลพ่าย
-รางวัลชมเชยระดับจังหวัด
ชั้น ม.1 เด็กหญิงพิมพ์ระวี รัตนะมงคลกุล
เด็กหญิงพิฤดี หทยวัฒน์
เด็กชายรชต รัตนกิจ
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสุศินาพร ประยูรสุข นางสาวนันทรัตน์ จารุทโรภาสน์
ชั้น ม.2 เด็กชายธนภัทร มโนอิ่ม
เด็กชายปราชญ์ จำรัสธนสาร
เด็กชายสิทธินนท์ เจียรพันธุ์
ครูผู้ฝึกซ้อม นางเรณู ปุณวัฒน์ นางรัชนีวรรณ พาลพ่าย
ชั้น ม.3 เด็กหญิงชาลิสา วิรุณราช
เด็กชายธนภัทร เลิศมงคล
เด็กชายธนวัฒน์ นิยมไพศาลสุข
ครูผู้ฝึกซ้อม นางวิเชียร ขันคำ นางรัชนีวรรณ พาลพ่าย
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< June 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 21 2024 23:09:09