:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
มอบวุฒิบัตรครูผู้สร้างสื่อ
งานเทคโนฯการศึกษาด้วยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม - 1 กรฎาคม 2551 ที่ผ่านมา งานเทคโนฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop auther ให้กับเพื่อนครูกลุ่มสาระต่าง ๆ จำนวน 20 คน และเพิ่มเติมจนสามารถสร้างผลงานให้ประเมินได้รวมทั้งสิ้น 24 คน จึงได้จัดให้มีการมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อยืนยันว่า "เราทำได้" ให้กับเพื่อนครูจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ดังกล่าวในที่ประชุมครูวันนี้ โดยรองผู้อำนวยการ 4 ท่าน

เพื่อนครูจำนวน 24 คน มีดังนี้
1. นางเรณู ปุณวัฒน์
2. นางสุมาลี ตันตราวงศา
3. นายชาลี วัฒนาภิรมย์
4. นางมยุรี อรุณพันธุ์
5. นางรัชนีวรรณ พาลพ่าย
6. นางสาวสายใจ ตันเหลียง
7. นางสมลักษณ์ สิยาโน
8. นางสุดารัตน์ กุลจงเจริญเลิศ
9. นางสุนันท์ สัตตยาภรณ์
10. นางสุนิศา บุญชู
11. นางสุศินาพร ประยูรสุข
12. นางสมพร พ่วงมาลี
13. นางวรารัตน์ วงศ์รัตน์
14. นางวิจิตร ตั้งวัฒนารัตน์
15. นางวิมล นันทวิจิตร
16. นายวรวิทย์ พาลพ่าย
17. นางยงยุทธ มานะประดิษฐ์
18. นางกิติมา กุลบุตร์
19. นางอาภรณ์ รัตตะมณี
20. นางวัลลภา รักษาจิตร์
21. นางผุสดี ภักดีเสน่หา
22. นางอารีย์ ชะนะ
23. นางสาวอรษา เจริญพร
24. นางอัมพร พรหมสิงหกุล

สำหรับผลงาน E-Book คลิกไปชมได้ที่นี่ครับ Link
Comments
#1 | rong_nan on October 06 2008 03:01:25
สำหรับคุณครูที่สร้างสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม MOODLE และมีผลงานเป็นที่ปรากฎ งานเทคโนโลยีแจ้งว่าจะมอบวุฒิบัตรผ่านการประเมินให้แก่คุณครูทุกท่านในวัน ประชุมครูครั้งต่อไปครับ
#2 | rong_nan on October 07 2008 02:56:55
ความคาดหวังของผู้จัดการอบรม ตลอดจนวิทยากร คาดหวังว่า คุณครูจะพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทนี้ต่อไป เพื่อนำไปใช้จริงกับนักเรียน และคาดหวังว่าคุณครูจะเก็บข้อมูลการใช้ของนักเรียนในรูปแบบการวิจัยสื่อเล็กๆ ง่าย ๆ กลับมาบอกทีมงานด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้ประเมินว่าสิ่งที่ท่านได้นำไปใช้นั้นประสบผลสำเร็จมากน้อยเท่าใด อีกทั้งจะเป็นข้อมูลให้ทีมงานเทคโนโลยี นำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับโรงเรียนของเราในโอกาสต่อไปครับ
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< March 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional March 03 2024 19:45:16