:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประชุมระดมความคิดจัดงานศิษย์เก่า
Newsเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ โดยมีนายบุญส่ง ชิตตระกูล อุปนายกสมาคมฯ ดำเนินการประชุมแทนนายกสมาคมฯ ได้ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า "คืนสู่เหย้า ชาวเบญจมฯ 116 ปี" ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 ภายใต้แนวคิดของงานว่า "รวมใจ สานสายใย สามัคคี"

สำหรับกรอบแนวคิดของงานนี้ได้ประมวลมาจากการประชุมของตัวแทนรุ่น ที่ประชุมกันไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2551ที่ผ่านมา ส่วนรายละเอียดอื่นนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องสถานที่จัดงาน เสนอให้ใช้สถานที่บริเวณสนามปูนทั้งหมด ส่วนสนามฟุตบอลให้เป็นที่จอดรถ วงดนตรีที่ใช้บรรเลงในงานเป็นวงดนตรีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อาหารเป็นโต๊ะจีน

การประชาสัมพันธ์งานใช้โปสเตอร์ขนาดใหญ่ติดตั้งหน้าโรงเรียน แผ่นพับ เว็บไซต์ และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น

เป้าหมายในการดำเนินงานในปีนี้ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์เพื่อน พี่ น้อง ครู อาจารย์ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของศิษย์เก่า และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกันพัฒนาสถาบัน

ส่วนข้อเสนอแนะในเรื่องการเลื่อนวันจัดงานให้เกิดความลงตัวในการมาร่วมงานของทุกรุ่นนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว

การดำเนินงานในปีนี้เน้นร่วมคิดร่วมทำ เพื่อลดค่าใช้จ่าย

กรณีพิจารณาเรื่องมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่นนั้น เป็นไปตามหลักการเดิมคือพิจารณา 5 สาขา โดยมีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน การเสนอชื่อให้สามารถเสนอข้ามรุ่นได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา การพิจารณาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แต่ละสาขา

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< December 2022 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล
ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2565 (คลิก)


เบญจมฯสาร ฉบับที่47 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional December 03 2022 12:28:21