:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ฝ่ายบริหารวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต1 ที่แข่งขันไปเมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2551 มีผลการรายงานบางส่วนดังนี้

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปศึกษา ทางโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 2รายการ มีดังนี้
1.ขับขานประสานเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.ละครโรงเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทั้งสองรายการที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งสองรายการ

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ช่วงชั้นที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3-4

1. อัจฉริยภาพทางภาษา รางวัลชนะเลิศ
ช่วงชั้นที่ 3 ด.ญ.จุฬาพรรณ จอมศิลป์ ม.2/1
ช่วงชั้นที่ 4 น.ส. วรัญญา ทิมทอง ม.6/1

2. โต้วาที รางวัลชนะเลิศ
ช่วงชั้นที่ 4 นายธนา ทิมทอง ม.6/2
น.ส.พิมพ์ชนก โอสถประสิทธิ์ ม.6/2
น.ส.วริษฐา ลิ้มยิ่งเจริญ ม.6/2

3. หนังสือเล่มเล็ก
ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1
ด.ญ.กนกพร รมพิพัฒน์ ม.3/3
ด.ญ.วิริยา ยศยุพรหม ม.3/3
ด.ญ.ปฐมาภรณ์ วิภาสชัยนนท์ ม.3/3

ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลชนะเลิศ
น.ส.รำไพ รอยเวียงคำ ม.5/1
น.ส.ศศิกานต์ คำรักษ์เกียรติ ม.5/1
น.ส.กฤษณา ชาญสมิง ม.5/1

4. เพลงกล่อมเด็ก
ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.มารีอา มู่ ม.2/9
ด.ญ.กัญญา แซ่เตีย ม.3/3

ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลชนะเลิศ
น.ส.กนกวรรณ รักดี ม.4/3
น.ส.กนกวรรณ แจ่มแจ้ง ม.4/12

5. ขับเสภา
ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.สิทธิชน ช้างพลายแก้ว ม.2/1
ด.ช.สิงหราช ประดิษฐาน ม.2/2
ด.ช.เรืองกิจ พูลพินิจ ม.3/3

ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลชนะเลิศ
นายชนะภัย สร้อยทอง ม.4/6
นายธีรวุฒิ รัตนคร ม.5/4
นายพลากร ใบพัด ม.5/15

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมทั้งหมด 4 รายการ และได้รางวัลดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันละครคุณธรรม
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานคุณธรรม
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด หนังสั้น
4.รางวัลที่ 4 การประกวดร้องเพลงคุณธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ ได้รางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ มี 2 รางวัลดังนี้
1.การประกวดหนังสืองอิเล้กทรอนิกส์ (E-book) ช่วงชั้นที่ 4
2.การเขียน Home Page โดยวิธีการใช้โปรแกรม Dreamweaver หรือ FrontPage ช่วงชั้นที่ 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 3รางวัลดังนี้
1.การประกวด Animation Contest ช่วงชั้นที่ 3-4
2.การเขียน Home Page โดยวิธีการใช้โปรแกรม Dreamweaver หรือ FrontPage ช่วงชั้นที่ 3
3.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro Desktop ช่วงชั้นที่ 4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2รางวัลดังนี้
1.การประกวดการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4
2.การเขียน Home Page โดยภาษา HTML ช่วงชั้นที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรุ้ย่อยเกษตร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 4 โดยใช้ชื่อโครงงานว่า "การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำกับชีวิตพอเพียง"

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการแข่งขัน 3 ประเภท คือ
1.การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ช่วงชั้นที่ 3 มีผลดังนี้
อันดับที่ 1 ด.ช.ปฏิภาณ พิมุ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
อันดับที่ 2 นายธนวินท์ นพโสภณ เซนต์หลุยส์
อันดับที่ 3 ด.ช.พบตะวัน พลานุภาพ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
2.การแข่งขันโครงงานคณิศาสตร์ช่วง ชั้นที่ 3 มีผลดังนี้
อันดับที่ 1 ภาวะโลกร้อน ลดได้...ที่ตัวคุณ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
อันดับที่ 2 น้ำปั่นหรรษา พุทธิรังสีพิบูล
3.การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
อันดับที่ 1 เกมกลยุทธ์ พิชิตตรีโกณมิติ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เราขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล แต่คนที่ไม่ได้รับรางวัล ไม่ต้องเสียใจนะคะ โอกาสหน้ายังมี
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< March 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional March 03 2024 22:23:51